Aktualności - Miasto

Wybrano filtr: Miasto
wszystkie Miasto Kultura Turystyka Sport Ważne komunikaty Zima Konkursy i przetargi

Rada Miasta Wisła spotkała się na sesji w dniu 18 grudnia. Wcześniej, 5 i 16 grudnia, odbyły się połączone posiedzenia Komisji, podczas których zaopiniowano materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem sesji. Dokonano także zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, został nim radny Zdzisław Pilch.

Więcej

Wybrano projekty, które otrzymały granty w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację BZ WBK.

Więcej
obrazek

W Przedszkolu Publicznym nr 2 w związku z realizowaną tematyką roczną został zorganizowany konkurs plastyczny z wykorzystaniem surowców wtórnych pt. „O środowisku naszym dużo wiemy i z przetworzonych rzeczy prace plastyczne wykonać umiemy”.

Więcej

15 listopada zakończył się realizowany przez filię Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) projekt „Zdrowa Rodzina”.

Więcej
obrazek

Profilaktyka przez sztukę jest jedną z najlepszych form dotarcia do młodych ludzi. Wspólna praca nad przedstawieniem teatralnym umożliwia młodym ludziom osobiste zaangażowanie w proces profilaktyczny. Co więcej skuteczniejszy jest również przekaz do rówieśników i przynosi on efekty lepsze niż w przypadku tradycyjnych metod edukacyjno-profilaktycznych. Tworzenie spektaklu i wspólne próby dają możliwość rozmowy na trudne tematy. Efekty tych spotkań i pracę młodych ludzi można było zobaczyć podczas finału VI edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną "PROFORMA", który odbył się 15 grudnia w Mysłowickim Ośrodku Kultury.

Więcej

15 grudnia zakończyła się realizacja projektu pn.: „Hura! Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej

Gmina Wisła otrzymała dodatkowe środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. w wysokości 48943 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pomieszczeń, w których uczą się dzieci sześcioletnie.

Więcej

OGŁOSZENIE

Gmina Wisła

w ramach realizacji programu pn.

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

zaprasza na
konsultacje społeczne
projektów

- Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

oraz

- Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego,
- Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego,
- Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”,

a także projektów analiz wykonalności projektów subregionalnych:

- „Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły w rejonie Wisła Obłaziec – skomunikowanie terenów rekreacyjnych szlakiem pieszo rowerowym z pominięciem głównej drogi”,
- „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych”,
- „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych”,
- „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw sodowych”,
- „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia budowy minicentrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum”.

Więcej
obrazek

Nauczyciele LO im. P. Stalmacha od lat poszukują nowatorskich rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest pomoc uczniom w nauce i nie szczędzą wysiłku w niwelowaniu istniejących nierówności między środowiskiem miejskim a wiejskim. W związku z tym w roku szkolnym 2014/15 podjęto realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej
obrazek

Jeszcze nie tak dawno wszyscy pytali „Gdzie mróz, śnieg? W jaki sposób dotrze do nas Mikołaj?”.

Więcej
1 2 3 ... 263>>
Pogoda

22.12.2014

Temperatura: 2° C

Wiatr: 32 km/h

Ciśnienie: 1016 hPa

Baza noclegowa
Kamera internetowa
kamera 2
Galeria
Newsletter
Content