Aktualności - wszystkie

Wybrano filtr: wszystkie
wszystkie Miasto Kultura Turystyka Sport Ważne komunikaty Zima Konkursy i przetargi

W listopadzie podczas obrad Komisji poruszano następujące zagadnienia:
- analiza gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych za lata 2010-2015 i informacja na temat stanu zaawansowania prac nad kolejną,
- aktywizacja w zakresie kultury i sportu – oferta dla seniorów,
- opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok,
- udział Miasta Wisła w stowarzyszeniach oraz związkach gminnych.

Więcej
obrazek

Wisła wzbogaciła się o piękne tablice z panoramami Beskidów i nie tylko. Teraz stojąc na wiślańskich szczytach turysta nie tylko będzie podziwiał zapierające dech w piersiach widoki, ale będzie również wiedział, na co patrzy.

Więcej

Przedstawiamy listę obiektów noclegowych z Wisły, które zgłosiły w Centrum Informacji Turystycznej wolne miejsca noclegowe w okresie Świąt i Sylwestra.

Więcej

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W WIŚLE

dotyczy: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Więcej
obrazek

Comiesięczne spotkania grupy dyskusyjnej, odbywające się w ostatni wtorek miesiąca, gromadzą ku naszej radości coraz większą liczbę uczestników. Tak też było 24 listopada 2015 roku, kiedy to zebranie po raz pierwszy odbyło się w miejscu specjalnie przygotowanym do tego typu spotkań - na antresoli wypożyczalni dla dorosłych.

Więcej

Katowice, dnia 17 listopada 2015 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
informuje
o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem, który będzie zawierał między innymi: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; cele w zakresie gospodarki odpadami; kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami; harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań; podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi; wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów; plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska; informacje dotyczące miejsc skażonych odpadami i środków podjętych w celu ich likwidacji; informacje o strategicznej ocenie oddziaływania Planu na środowisko; określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania Planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w Planie; streszczenie w języku niespecjalistycznym. Załącznikiem do Planu będzie plan inwestycyjny, który będzie zawierał w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji, oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania, harmonogram realizacji planowanych inwestycji.

Więcej

Laureaci Młodzieżowego Festiwalu Piosenki „Nasza Szansa” z Kuźni Raciborskiej przesyłają muzyczne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok 2016 dla Mieszkańców Wisły.

Zachęcamy do obejrzenia wideoklipu:

https://www.youtube.com/watch?v=RMnE0l9HyeE

 

Więcej

Informujemy, iż od dnia 30 listopada, od godz. 10:00, w Centrum Informacji Turystycznej przy pl. B. Hoffa 3 (budynek Domu Zdrojowego) można odbierać plakaty z kalendarium imprez "Zima w Wiśle 2015/2016.

Więcej
obrazek

20 listopada to dzień, w którym przypominamy dzieciom o tym, że mają swoje prawa, ponieważ właśnie wtedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Obchody tego dnia w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęły się od odczytania uczniom listu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Więcej
obrazek

W poniedziałek 23 listopada odbył się XXIII Konkurs Recytatorski im. Ludomiry Krop w Starej Szkołe przy Muzeum Beskidzkim.

Więcej
1 2 3 ... 794>>
Pogoda

28.11.2015

Temperatura: -4° C

Wiatr: 5 km/h

Ciśnienie: 1011 hPa

Baza noclegowa
Kamera internetowa
kamera 2
Galeria
Newsletter
Content