Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszonych drużyn informujemy, że Halowa Liga PN w Wiśle w tym roku się nie odbędzie.

Zapraszamy do zgłaszania się do rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Liga rusza 7 marca i trwać będzie przez pięć kolejnych wtorków.

Regulamin rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wisły 2017

1. Cel: Integracja i aktywizacja mieszkańców Wisły i okolic oraz wyłonienie mistrza Ligi.

2. Organizatorzy: Odpowiedzialnym za organizacje rozgrywek jest UKS Wiślańskie Orły i Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Wisła, 43-460 Wisła, Pl. B. Hoffa 3 (biuro Informacji Turystycznej), tel.: 33/855-24-25 wew. 124. Organizatorzy wyznaczą reprezentującą ich w trakcie rozgrywek osobę (licencjonowany sędzia PZPN) i przedstawi na pierwszym spotkaniu z kapitanami drużyn. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu lub podejmowania decyzji wiążących dla drużyn w przypadku braku uregulowania jakiejkolwiek sytuacji w niniejszym regulaminie rozgrywek.

3. Miejsce: Wisła, ul. Jawornik – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 5.

4. Harmonogram rozgrywek: ustalony zostanie z kapitanami drużyn po przyjęciu zgłoszeń i będzie uzależniony od ilości zespołów uczestniczących w rozgrywkach. Mecze odbywać się będą w dniach: 7, 14, 21, 28 marca i 4 kwietnia w godz.: 17:00, 17:45, 18:30.

5. System rozgrywek: ligowy (każdy z każdym, jedna runda).

6. Warunki uczestnictwa:
- W turnieju może brać udział każdy zespół, bez względu na miejsce zamieszkania zgłoszonych zawodników. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 16 lat. W drużynie może występować maksymalnie 2 czynnych zawodników (zrzeszonych w klubach). Warunkiem uczestnictwa jest również wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 200 złotych za drużynę, którą pobiera organizator – UKS Wiślańskie Orły w dniu rozegrania pierwszej kolejki. W ramach opłaty organizator zapewnia każdej drużynie wodę mineralną na każdy mecz (butelka 0,5 l na zawodnika) i drobne upominki dla najlepszych na zakończenie rozgrywek. Nieuiszczenie opłaty równoznaczne jest z rezygnacją drużyny z udziału w Halowej Lidze Piłki Nożnej. WAŻNE: liczba miejsc ograniczona – W Halowej Lidze Piłki Nożnej gra 6 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń)!
- Organizator nie ubezpiecza zawodników od skutków kontuzji wynikłych w czasie gry. Zawodnicy grają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan zdrowotny danego zawodnika, ani odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW i OC oraz za badania zawodników.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia losowe wynikłe podczas turnieju.

7. Zgłoszenia drużyn:
- Zgłoszenia drużyny należy dokonać za pośrednictwem poczty e-mail: mailto:media@um.wisla.pl, wypełniając formularz zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych do drużyny to 10 osób. Nie ma możliwości dokonywania korekt w zgłoszonym składzie w trakcie rozgrywek (nawet w przypadku braku wykorzystania limitu 10 zgłoszonych zawodników nie wolno nikogo dopisywać!!!). Termin zgłoszenia drużyn mija 24 lutego 2017 r.. Prosimy o przemyślane zgłoszenia! Spotkanie kapitanów drużyn, w celu ustalenia harmonogramu gier i dodatkowych szczegółów rozgrywek odbędzie się 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w budynku Domu Zdrojowego (Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła).

8. Przepisy gry:
- Rozgrywki ligowe rozegrane będą wg przepisów piłki nożnej, wraz ze zmianami dostosowanymi do warunków gry w rozgrywanej Halowej Lidze Piłki Nożnej, omówionymi i przyjętymi na pierwszym spotkaniu organizacyjnym kapitanów drużyn, ze szczególnym uwzględnieniem następujących reguł:
- bramkarz wznawia grę ręką, w trakcie gry można grać z bramkarzem, który wtedy zagrywa piłkę tylko nogą;
- gra bez autów - piłka odbita od ściany lub drabinek jest w grze;
- rzut karny jest bity z linii pola karnego (nie ma tzw. przedłużonego karnego);
- jeżeli sędzia zarządzi rzut karny po upływie czasu I lub II połowy, rzut taki musi zostać wykonany (nie dotyczy rzutów wolnych);
- rzut rożny wykonujemy z linii końcowej boiska ok. 1,5 m od ściany z piłki stojącej;
- odległość zawodnika od piłki przy każdym wznowieniu to 3 m, chyba, że sędzia zdecyduje inaczej;
- tylko sędzia decyduje o czasie gry i zakończeniu pierwszej i drugiej połowy;
- czas w trakcie meczu jest przerywany tylko na decyzje sędziego;
- wślizgi są dozwolone;
- czas trwania meczu 2 x 20 minut. Drużyny grają w składzie 3 zawodników w polu plus 1 bramkarz;
- zmiany są lotne (w trakcie meczu), jednak zmiennik wchodzi na plac gry dopiero, gdy zawodnik schodzący opuści boisko w miejscu wyznaczonym do zmiany;
- ławki rezerwowych znajdują się za bramkami;
- ze względów organizacyjnych drużyny mają stawiać się punktualnie w terminach wyznaczonych meczów, jeżeli w terminie rozpoczęcia spotkania (data, godzina) drużyna nie będzie gotowa do gry sędzia zarządza walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

9. Sprawy organizacyjne:
- Każda z drużyn ma prawo złożyć protest, który będzie przyjmowany na piśmie do 30 minut po zakończeniu danego spotkania, przy jednoczesnym dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 20 złotych. Wpłaconą kaucję otrzymuje drużyna, na korzyść której rozstrzygnięto protest. W rozstrzygnięciu protestu uczestniczą: sędzia spotkania, przedstawiciel organizatora rozgrywek, oraz kapitanowie drużyn, których dotyczy protest.
- Każde spotkanie kończy się sporządzeniem protokołu podpisanego przez osobę sędziującą oraz kapitanów obydwu drużyn lub osoby przez nich upoważnione.
- Nagrodami w rozgrywkach są: puchary i drobne nagrody rzeczowe dla drużyn za zajęcie I, II i III miejsca, oraz statuetki dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i króla strzelców.
- Harmonogram spotkań umieszczony będzie na stronie internetowej miasta Wisły w zakładce „Liga 6” oraz na profilu Liga 6 Wisła na facebooku.
- Nie ma możliwości zmiany terminów spotkań!!!
- Poprzez zgłoszenie swojej osoby do udziału w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów informujących i promujących prowadzoną działalność.
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

10. Kary i upomnienia:
- Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie powoduje przegranie meczu przez tę drużynę walkowerem 0:5.
 - Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego grozi drużynie walkower 0:5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower, utrzymuje się wynik z boiska. Natomiast w przypadku próby wstawienia zawodnika pod obcym nazwiskiem drużynie grozi natychmiastowa dyskwalifikacja z Halowej Ligi Piłki Nożnej.
- Sędzia może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Żółta kartka jest bez konsekwencji, natomiast druga żółta kartka w meczu jest jednoznaczna z czerwoną kartką, za którą grozi kara – ukarany zawodnik opuszcza plac gry i nie gra do końca danego meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do straty pierwszej bramki. Za brutalne faule i wybitnie niesportowe zachowanie grozi czerwona kartka z konsekwencją jw. Otrzymanie czerwonej kartki nie skutkuje pauzą w kolejnych spotkaniach.
- W przypadku gdy zachowanie drużyny (jej zawodników) jest naganne lub drużyna (zawodnik) nie stosuje się do zaleceń sędziego lub organizatora, drużyna (zawodnik) może zostać wykluczona (wykluczony) z rozgrywek. Decyzję w tej sprawie podejmują kolegialnie kapitanowie drużyn. Przy podejmowaniu decyzji jw. wymagany jest udział kapitanów zespołów co najmniej 50% drużyn uczestniczących w rozgrywkach.

Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa drużyny.

Zapraszamy! 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3