Miasto Wisła - oficjalna strona

Rodzinny Rajd Rowerowy

Rozpoczęcie imprezy: 2017-09-10
Zakończenie imprezy: 2017-09-10
Miejsce imprezy: Pl. B. Hoffa, Przysłop pod Baranią Górą
Godzina: 11:00
Organizator imprez: Urząd Miejski w Wiśle
Organizator - kontakt: 33 855 24 25 (wew. 146)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w Wiśle! W roku 2017 trasa wiedzie do Schroniska Górskiego PTTK na Przysłopiu pod Baranią Górą, aby w ten sposób uczcić Rok Rzeki Wisły. 

 

ORGANIZATOR:

Urząd Miejski w Wiśle, Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 

TERMIN RAJDU:

Start – 10 września 2017 r., godz. 11:00

Miejsce zbiórki – Wisła Centrum, Pl. B. Hoffa (rynek)

Biuro Rajdu w Wiśle znajdować będzie się w Domu Zdrojowym. Zapisy i wydawanie pakietów od godz. 10:00.

 

CEL RAJDU:

Rajd organizowany jest dla uczczenia ogłoszonego przez Sejm RP roku 2017 jako Roku Rzeki Wisły. Celem Rajdu jest dotarcie na rowerach do symbolicznych źródeł królowej polskich rzek.

 

TRASA RAJDU:

Trasa 1 –  godz. 11:00 – Pl. B. Hoffa – Nowa Osada – Czarne – Przysłop; długość trasy 14,5 km

Trasa 2 – godz. 10:30 – Jabłonków (rynek) – Jasnowice – Istebna – Stecówka – Przysłop – 21 km

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz podpisać w dniu rajdu akceptację warunków regulaminu.
 2. Uczestnicy Rajdu muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 3. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 4. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 5. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.
 6. Uczestników zobowiązuje się do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Uczestników zobowiązuje się do poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.
 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 9. W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 11. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 12. Organizator zapewnia ubezpieczenie wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 13. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom Rajdu gorący posiłek w Schronisku Górskim PTTK na Przysłopiu.
 14. Na trasie Rajdu zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, indywidualnej jazdy rowerem poza kolumną, zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.
 15. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi pamiątkową koszulkę rowerową.
 16. Prosimy o zabranie na trasę Rajdu telefonu komórkowego z numerem podanym podczas zgłoszenia.
 17. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie na podstawie przedstawionej organizatorom pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za tego uczestnika.
 18. Chęć uczestnictwa w rajdzie należy zgłosić mailowo lub telefonicznie na Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu najpóźniej 8 września do godz. 13:00 lub w dniu Rajdu w biurze Rajdu od godz. 10:00.

Adres mailowy: tadeusz@wisla.pl

Telefon: 33 855 24 25 (wew. 146 lub 124)

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu uczestnika.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Ilość uczestników zostaje ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Rajdu.
 4. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów Rajdu.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wisla.pl
 7. Rajd organizowany jest w ramach projektu „Wisła i Jabłonków – połączeni przez rzekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešinske Slesko” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!!

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Jak spędzisz tutaj czas?

Baner Aktywnie pozytywnie
Banner Rodzinnie goscinnie
Baner na edukowaniu i harcowaniu
Baner na konferencji
Baner Mapa miasta
Baner Kamera internetowa
Baner baza noclegowa
Baner Baza wyciągi

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Herb miasta Szczyrk
Herb miasta Brenna
Herb gminy Istebna
Herb miasta Ustroń
Copyright © by Urząd Miasta Wisła 2018
Polityka prywatności i cookies
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego