Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszonych drużyn informujemy, że Halowa Liga PN w Wiśle w tym roku się nie odbędzie.

Zapraszamy do zgłaszania się do rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Liga rusza 7 marca i trwać będzie przez pięć kolejnych wtorków.

Regulamin rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wisły 2017

1. Cel: Integracja i aktywizacja mieszkańców Wisły i okolic oraz wyłonienie mistrza Ligi.

2. Organizatorzy: Odpowiedzialnym za organizacje rozgrywek jest UKS Wiślańskie Orły i Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Wisła, 43-460 Wisła, Pl. B. Hoffa 3 (biuro Informacji Turystycznej), tel.: 33/855-24-25 wew. 124. Organizatorzy wyznaczą reprezentującą ich w trakcie rozgrywek osobę (licencjonowany sędzia PZPN) i przedstawi na pierwszym spotkaniu z kapitanami drużyn. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu lub podejmowania decyzji wiążących dla drużyn w przypadku braku uregulowania jakiejkolwiek sytuacji w niniejszym regulaminie rozgrywek.

3. Miejsce: Wisła, ul. Jawornik – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 5.

4. Harmonogram rozgrywek: ustalony zostanie z kapitanami drużyn po przyjęciu zgłoszeń i będzie uzależniony od ilości zespołów uczestniczących w rozgrywkach. Mecze odbywać się będą w dniach: 7, 14, 21, 28 marca i 4 kwietnia w godz.: 17:00, 17:45, 18:30.

5. System rozgrywek: ligowy (każdy z każdym, jedna runda).

6. Warunki uczestnictwa:
- W turnieju może brać udział każdy zespół, bez względu na miejsce zamieszkania zgłoszonych zawodników. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 16 lat. W drużynie może występować maksymalnie 2 czynnych zawodników (zrzeszonych w klubach). Warunkiem uczestnictwa jest również wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 200 złotych za drużynę, którą pobiera organizator – UKS Wiślańskie Orły w dniu rozegrania pierwszej kolejki. W ramach opłaty organizator zapewnia każdej drużynie wodę mineralną na każdy mecz (butelka 0,5 l na zawodnika) i drobne upominki dla najlepszych na zakończenie rozgrywek. Nieuiszczenie opłaty równoznaczne jest z rezygnacją drużyny z udziału w Halowej Lidze Piłki Nożnej. WAŻNE: liczba miejsc ograniczona – W Halowej Lidze Piłki Nożnej gra 6 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń)!
- Organizator nie ubezpiecza zawodników od skutków kontuzji wynikłych w czasie gry. Zawodnicy grają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan zdrowotny danego zawodnika, ani odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW i OC oraz za badania zawodników.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia losowe wynikłe podczas turnieju.

7. Zgłoszenia drużyn:
- Zgłoszenia drużyny należy dokonać za pośrednictwem poczty e-mail: mailto:media@um.wisla.pl, wypełniając formularz zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych do drużyny to 10 osób. Nie ma możliwości dokonywania korekt w zgłoszonym składzie w trakcie rozgrywek (nawet w przypadku braku wykorzystania limitu 10 zgłoszonych zawodników nie wolno nikogo dopisywać!!!). Termin zgłoszenia drużyn mija 24 lutego 2017 r.. Prosimy o przemyślane zgłoszenia! Spotkanie kapitanów drużyn, w celu ustalenia harmonogramu gier i dodatkowych szczegółów rozgrywek odbędzie się 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w budynku Domu Zdrojowego (Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła).

8. Przepisy gry:
- Rozgrywki ligowe rozegrane będą wg przepisów piłki nożnej, wraz ze zmianami dostosowanymi do warunków gry w rozgrywanej Halowej Lidze Piłki Nożnej, omówionymi i przyjętymi na pierwszym spotkaniu organizacyjnym kapitanów drużyn, ze szczególnym uwzględnieniem następujących reguł:
- bramkarz wznawia grę ręką, w trakcie gry można grać z bramkarzem, który wtedy zagrywa piłkę tylko nogą;
- gra bez autów - piłka odbita od ściany lub drabinek jest w grze;
- rzut karny jest bity z linii pola karnego (nie ma tzw. przedłużonego karnego);
- jeżeli sędzia zarządzi rzut karny po upływie czasu I lub II połowy, rzut taki musi zostać wykonany (nie dotyczy rzutów wolnych);
- rzut rożny wykonujemy z linii końcowej boiska ok. 1,5 m od ściany z piłki stojącej;
- odległość zawodnika od piłki przy każdym wznowieniu to 3 m, chyba, że sędzia zdecyduje inaczej;
- tylko sędzia decyduje o czasie gry i zakończeniu pierwszej i drugiej połowy;
- czas w trakcie meczu jest przerywany tylko na decyzje sędziego;
- wślizgi są dozwolone;
- czas trwania meczu 2 x 20 minut. Drużyny grają w składzie 3 zawodników w polu plus 1 bramkarz;
- zmiany są lotne (w trakcie meczu), jednak zmiennik wchodzi na plac gry dopiero, gdy zawodnik schodzący opuści boisko w miejscu wyznaczonym do zmiany;
- ławki rezerwowych znajdują się za bramkami;
- ze względów organizacyjnych drużyny mają stawiać się punktualnie w terminach wyznaczonych meczów, jeżeli w terminie rozpoczęcia spotkania (data, godzina) drużyna nie będzie gotowa do gry sędzia zarządza walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

9. Sprawy organizacyjne:
- Każda z drużyn ma prawo złożyć protest, który będzie przyjmowany na piśmie do 30 minut po zakończeniu danego spotkania, przy jednoczesnym dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 20 złotych. Wpłaconą kaucję otrzymuje drużyna, na korzyść której rozstrzygnięto protest. W rozstrzygnięciu protestu uczestniczą: sędzia spotkania, przedstawiciel organizatora rozgrywek, oraz kapitanowie drużyn, których dotyczy protest.
- Każde spotkanie kończy się sporządzeniem protokołu podpisanego przez osobę sędziującą oraz kapitanów obydwu drużyn lub osoby przez nich upoważnione.
- Nagrodami w rozgrywkach są: puchary i drobne nagrody rzeczowe dla drużyn za zajęcie I, II i III miejsca, oraz statuetki dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i króla strzelców.
- Harmonogram spotkań umieszczony będzie na stronie internetowej miasta Wisły w zakładce „Liga 6” oraz na profilu Liga 6 Wisła na facebooku.
- Nie ma możliwości zmiany terminów spotkań!!!
- Poprzez zgłoszenie swojej osoby do udziału w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów informujących i promujących prowadzoną działalność.
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

10. Kary i upomnienia:
- Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie powoduje przegranie meczu przez tę drużynę walkowerem 0:5.
 - Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego grozi drużynie walkower 0:5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower, utrzymuje się wynik z boiska. Natomiast w przypadku próby wstawienia zawodnika pod obcym nazwiskiem drużynie grozi natychmiastowa dyskwalifikacja z Halowej Ligi Piłki Nożnej.
- Sędzia może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Żółta kartka jest bez konsekwencji, natomiast druga żółta kartka w meczu jest jednoznaczna z czerwoną kartką, za którą grozi kara – ukarany zawodnik opuszcza plac gry i nie gra do końca danego meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do straty pierwszej bramki. Za brutalne faule i wybitnie niesportowe zachowanie grozi czerwona kartka z konsekwencją jw. Otrzymanie czerwonej kartki nie skutkuje pauzą w kolejnych spotkaniach.
- W przypadku gdy zachowanie drużyny (jej zawodników) jest naganne lub drużyna (zawodnik) nie stosuje się do zaleceń sędziego lub organizatora, drużyna (zawodnik) może zostać wykluczona (wykluczony) z rozgrywek. Decyzję w tej sprawie podejmują kolegialnie kapitanowie drużyn. Przy podejmowaniu decyzji jw. wymagany jest udział kapitanów zespołów co najmniej 50% drużyn uczestniczących w rozgrywkach.

Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa drużyny.

Zapraszamy! 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3