Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych jednostek OSP w Wiśle  rozpoczęta

17.02.2020

Pierwsze zebranie walne sprawozdawcze odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum w dniu 15 lutego br.  Zebranie prowadził druh Bronisłw Szalbót. Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2019. przedstawił prezes jednostki OSP Wisła Centrum Zbigniew Kocyan. Zarząd OSP Wisła Centrum uzyskał jednogłośnie absolutorium. Podczas zebrania odbyło się ślubowanie dwóch nowych członków OSP druha Bartosz Poloka i druha Artura Cieślara. Legitymacje członkowskie nowym druhom wręczył prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Wiśle druh Tomasz Bujok (burmistrz miasta). W zebraniu uczestniczył  przedstawiciel  Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie pan kapitan Tomasz Szymala. Radę Miasta Wisła na zebraniu  reprezentował  przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz radny Andrzej Szalbot, Stanisław Cieślar, Bronisław Szalbot. W zebraniu głos zabrał również przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła pan Piotr Dudzik.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3