Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Koronawirus - AKTUALIZACJA

14.05.2020

Informacje aktualizowane na bieżąco o działaniach, utrudnieniach i profilaktyce związanej z koronawirusem wprowadzonych na terenie Gminy Wisła.

 

Najbardziej bieżące informacje na temat sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Tam też znajdą Państwo wszystkie nowe rozporządzenia, zalecenia, zmiany, itp. Polceamy obserwować stronę na bieżąco i tam szukać najbardziej rzetelnych informacji.


 

Zniesienie kolejnych ograniczeń od 18 maja

Kolejny etap znoszenia obostrzeń w związku z koronawirusem w Polsce został podany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Pierwsze z wprowadzanych zmian zaczną obowiązywać od poniedziałku, 18 maja. W ramach znoszenia obostrzeń:

 • wznowić działalność mogą zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, itp., przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z którym: obowiązkowe jest noszenie przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym - jeśli zabieg na to pozwala); zalecane jest używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; przyjmowanie klientów odbywa się tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online; ponadto klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni
 • częściowo otwarte zostaną usługi gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie, itp. - z utrzymaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z którym: obowiązuje limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2); dezynfekcja stolika odbywa się po każdym kliencie; zachowane muszą być dwa metry odległości między stolikami (lub 1 metr pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 metr ponad blat stolika); obowiązkowe jest noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego - goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach
 • nastąpią zmiany w regułach korzystania z komunikacji miejskiej - zwiększenie limitu pasażerów. Będzie mogło być zajęte 30% wszystkich miejsc siedzących lub stojących, a nie jak wcześniej jedynie co drugie miejsce siedzące
 • zmiany w edukacji - szkoły policealne mogą prowadzić zajęcia praktyczne
 • możliwość organizowania prób, ćwiczeń i zajęć indywidualnych na uczelniach artystycznych
 • możliwość odbywania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Podczas konferencji w środę, 13 maja, rząd zapowiedział też plany na kolejne tygodnie znoszenia obostrzeń, dotyczące szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od 25 maja:

 • w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi, podobnie jak w przedszkolach. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne
 • możliwość konsultacji maturzystów i ósmoklasistów z nauczycielami
 • konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
 • umożliwienie uczniom III klasy techników zrealizowania praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców

Od 1 czerwca:

 • wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli brać udział w konsultacjach z nauczycielami

 


 

Zmiany w komunikacji publicznej

 

Informujemy, że od dnia 01.05.2020 r. powiatowe linie komunikacyjne obsługiwane dotychczas przez Operatora, firmę Linea-Trans Sp. z o. o., będą obsługiwane przez firmę „DAS”, „Trans-Bus” oraz ZPG „WISPOL”. Więcej infortmacji w komunikacie TUTAJ

 


 

PSZOK czynny od 27 kwietnia !

od 27 kwietnia 2020r. zostaje przywrócone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z PSZOK oraz pracowników firmy EKO-STELA sp. z o.o. ustala się następujące zasady obowiązujące klientów:

 -  Obowiązywać będą limity w ilości klientów obsługiwanych jednocześnie na terenie PSZOK (max. 1 osoba dostarczająca odpady) – pozostałe pojazdy z odpadami oczekiwać będą przed bramą wjazdową,

-  Klienci, zgodnie z aktualnymi przepisami zobowiązani są posiadać założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej,


-  Zgodnie z Regulaminem PSZOK – odpady powinny być dostarczone selektywnie, aby umożliwić sprawną obsługę oczekujących.

                                                          Kontakt PSZOK: 509 475 299

 


 

Informacja o możliwości załatwienia wybranych spraw bezpośrednio w Urzędzie Miasta

 

Szanowni Państwo,
na podstawie §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697) oraz wytycznych w tym zakresie informujemy, że od dzisiaj (22 kwietnia 2020 r.) załatwianie spraw w zakresie:
 rejestracji stanu cywilnego,
 ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 świadczenia usług komunalnych,
 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
 decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
 korzystania z wód w zakresie zgody wodnoprawnej
będzie możliwe poprzez bezpośrednią obsługę przez naszych pracowników w budynku Urzędu Miasta.
W przypadku potrzeby załatwienia w/w spraw bezpośrednio w Urzędzie Miasta prosimy o użycie dzwonka znajdującego się przy drzwiach.

Jednocześnie dalej apelujemy i zachęcamy Państwa do kontaktów przede wszystkim drogą elektroniczną przez e-Puap lub wysyłając e-maila na adres: um@wisla.pl albo telefonicznie (wykaz bezpośrednich telefonów do poszczególnych referatów znajduje się poniżej).

W przypadku, gdy chcą Państwo dostarczyć nam dokument w formie pisemnej bez konieczności kontaktu z naszym pracownikiem prosimy o skorzystanie ze specjalnej skrzynki pocztowej znajdującej się pod drzwiami głównego wejścia do Urzędu.

Gdy w wyniku kontaktu w formie elektronicznej lub telefonicznej z pracownikiem Urzędu w sprawach innych niż wskazane wyżej, okaże się, że sprawa jednak wymaga wizyty w Urzędzie pracownik poinstruuje Państwa o dalszym postępowaniu, w tym uzgodni termin i czas wizyty.

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie odnotowaliśmy zdecydowany wzrost korespondencji drogą elektroniczną. Zdecydowanie więcej jest także kontaktów telefonicznych, dlatego też dziękujemy Wam za zrozumienie oraz dotychczasową współpracę w tych trudnych dla nas wszystkich warunkach.

Tomasz Bujok - Burmistrz Miasta Wisła


 

 

Zasady funkcjonowania przychodni Medikool w Wiśle 

Do odwołania w Przychodni Medikool w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4 obowiązują następujące zasady:
- pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w przychodni
- jeśli to możliwe prosimy kontakt e-mailowy: wisla@medikool.pl  jeśli nie ma takiej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 33 854 10 84, 33 857 71 56 
- osoby wymagające konsultacji z lekarzem zostaną umówione na teleporadę przez telefon podczas której lekarz zadecyduje o konieczności osobistej wizyty w poradni
- recepty prosimy zamawiać telefonicznie 33 854 10 84, 33 857 71 56 lub e-mail: wisla@medikool.pl 
- osoby, które zamówiły recepty telefonicznie otrzymają kod umożliwiający ich realizację, bez konieczności przychodzenia do przychodni,
- ograniczone zostaje wykonywanie wszystkich badań, w tym laboratoryjnych. Wykonywane będą tylko badania niezbędne do zaplanowanych zabiegów i wizyt

Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego pacjenta oraz ciągłego funkcjonowania przychodni.
Pacjenci z objawami kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury, bez duszności i trudności w oddychaniu, pozostają w domu i stosują ogólnodostępne leki bez recepty.


 

 

Zmiana zasad bezpieczeństwa od 20 kwietnia - zniesienie niektórych ograniczeń

 

Od 20 kwietnia zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Rząd poodejmuje ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. 


Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020
1. Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

- do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
- w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
2. Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

- Przemieszczanie w celach rekreacyjnych
Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

- Kult religijny – 1 osoba na 15 m2
Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

- Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Więcej na https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

 


 

 

 

Nakaz zasłaniania ust i nosa

 

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chroni siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:

w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.),
w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.)

Więcej na https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

 


 

 

Ograniczenie funkcjonowania szkół i przedszkoli


Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 642) szkoły i przedszkola pozostają objęte czasowym ograniczeniem funkcjonowania do dnia 26 kwietnia 2020r. W tym okresie zajęcia na terenie placówek są zawieszone, a nauka prowadzona jest zdalnie.

 Ograniczenie funkcjonowania żłobków

 

10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych.

W związku z powyższym tracą ważność Polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. nr 58/2020, 59/2020 i 61/2020.

 


 

 

Nowe zasady bezpieczeństwa - obowiązek zakrywania ust i nosa

 

9 kwietnia rząd przekazał informacje o nowych zaleceniach i obowiązkach w związku z panującą epidemią. 

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużenie obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

- ograniczenia w przemieszczaniu się;
- zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
- ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
- ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
- zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
- zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
- zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
- zamknięcie restauracji;
- ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
- ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

- zamknięcie szkół i uczelni;
- przedszkoli i żłobków;
- zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
- zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

- zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
- obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

- ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

 

Wszystkie wprowadzane przez rząd zasady i ograniczenia na bieżąco aktualizowane są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


 

 

Tymczasowy zakaz wstępu do lasu

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Niestety ostatnie dni pokazywały, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

Nadleśnictwo Wisła

 


 

Informacja o zamknięciu budynku urzędu miejskiego i sposobach obsługi interesantów

 

Szanowni Państwo, informujemy, że na podstawie §13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566) i wytycznych w tym zakresie oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, a także bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Urzędu Miejskiego z dniem 1 kwietnia 2020 r. aż do odwołania wszelkie sprawy kierowane do Urzędu Miejskiego w Wiśle będą załatwiane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Dlatego też zachęcamy Państwa do kontaktów przede wszystkim drogą elektroniczną przez e-Puap lub wysyłając e-maila na adres: um@wisla.pl albo telefonicznie (wykaz bezpośrednich telefonów do poszczególnych referatów znajduje się poniżej). W przypadku, gdy jednak chcą Państwo dostarczyć nam dokument w formie pisemnej prosimy o skorzystanie ze specjalnej skrzynki pocztowej znajdującej się pod drzwiami głównego wejścia do Urzędu.

Gdy w wyniku kontaktu w formie elektronicznej lub telefonicznej z pracownikiem Urzędu okaże się, że sprawa jednak wymaga wizyty w Urzędzie pracownik poinstruuje Państwa o dalszym postępowaniu, w tym uzgodni termin i czas wizyty.

Zdajemy sobie sprawę z tych niedogodności, niemniej jednak prosimy o zrozumienie podjętej, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, decyzji o tych ograniczeniach.  

 

Urząd Miejski w Wiśle
Plac Bogumiła Hoffa 3

tel. +48 33 855 24 25
fax +48 33 855 29 95
e-mail: um@wisla.pl

Numery telefonów: 

33 855 24 25 wew. 101 - Sekretariat Burmistrza Miasta

33 855 24 25 wew. 143 - Sekretarz Miasta

33 855 24 25 wew. 122 lub 33 855 26 60 - Biuro Rady Miasta

33 855 24 25 wew. 114 lub 33 857 88 49 - Referat Organizacyjny

33 855 24 25 wew. 106 lub 33 855 27 25 - Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

33 855 24 25 wew. 107 lub 33 855 22 15 - Referat Gospodarki Komunalnej (działalność gospodarcza)

33 855 24 25 wew. 119 lub 33 855 32 97 - Referat Gospodarki Komunalnej (drogi)

33 855 24 25 wew. 116 33 857 88 50 - Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

33 855 24 25 wew. 146 - Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

33 855 24 25 wew. 118 lub 33 855 35 95 lub 33 857 88 47 - Urząd Stanu Cywilnego

33 855 24 25 wew. 103 lub 33 855 24 29 - Referat Finansowy

33 855 35 53 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

33 855 25 21 - Straż Miejska

33 855 26 91 - Biblioteka Miejska

33 855 20 78 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

33 855 29 67 - Wiślańskie Centrum Kultury

 


 

Kolejne ograniczenia od 1 kwietnia 

 

Od 1 kwietnia do odwołania osoba do 18 roku życia z domu może wyjść tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Co jeszcze się zmienia?

- limit osób w sklepach - 3 osoby na jedną kasę,
- 3 osoby do jednego straganu na bazarach,
- między godziną 10 a 12 w sklepach i aptekach tylko osoby starsze,
- limit ograniczeń w sklepie - maksymalnie 3 osoby na jedną kasę,
- obowiązkowe rękawiczki jednorazowe w sklepach,
- w placówkach pocztowych do dwóch osób na 1 okienko,
- 3 osoby do jednego straganu na targowiskach,
- sklepy budowlane zamknięte w weekendy
- zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych
- zamknięcie wszystkich punktów kosmetycznych i fryzjerskich
- rozszerzona kwarantanna
- odwołane wszelkie zabiegi sanatoryjne
- limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych, bardziej restrykcyjne kontrole
- w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji,
- zakaz w dostępie do wypożyczalni rowerów.

 Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


 

Uwaga Przedsiębiorcy

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zarówno w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wisły, jak i przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej, informujemy, że od dnia 26 marca 2020r. do odwołania nie będzie możliwości bezpośredniej obsługi przedsiębiorców w zakresie działalności gospodarczej.

Prosimy o załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością gospodarczą drogą internetową, za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej: https://www.ceidg.gov.pl/. W przypadku problemów z przesłaniem wniosku, do Państwa dyspozycji udostępniony zostaje tel. kontaktowy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wiśle, pod którym uzyskają Państwo informacje oraz pomoc w zakresie przetwarzanego wniosku: 33 855 22 15 lub 33 855 24 25 (wew. 107).

 


 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 


 

Ograniczenia w powiatowym transporcie zbiorowym

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i spadkiem frekwencji podróżnych, po uzgodnieniach z operatorami przewozów z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w komunikacji w powiatowym transporcie zbiorowym. Szczegółowe zarządzenie oraz informacje odnośnie rozkładów jazdy na poszczególnych trasach znajdują się w załączniku: https://www.wisla.pl/media/upload/z/a/zarzadzenie_starosta.pdf 

 

 


 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wisła w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności

Burmistrz Miasta Wisła zarządza, co następuje: 

§1

Ustala się wykaz podstawowych produktów żywnościowych, środków czystości, higienicznych i dezynfekcyjnych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

1. Osoba korzystające ze szczególnej formy udzielenia pomocy musi być objętą kwarantanną domową.

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wisła, w szczególnych przypadkach może wskazać inne osoby objęte szczegółową formą udzielenia pomocy.

§3

1. Potrzeby w zakresie objęcia szczególna formą pomocy można zgłaszać całodobowo pod nr tel. 790 694 742.

2. Osoby korzystające z szczególnej formy pomocy zobowiązane są do podania imienia, nazwiska, adres zamieszkania nr telefonu kontaktowego.


3. Osoby nie podające w/w danych nie będą objęte szczególną formą pomocy.

§4

Formę oraz sposób przekazywania, dostarczenia środków „szczególnej formy pomocy” będzie określony indywidualnie przez realizującego szczególną formę udzielenia pomocy.

§5

1. W przypadku dużej ilości osób korzystających ze szczegółowej formy udzielania pomocy lokalnej społeczności, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wisła, może imiennie wyznaczyć osoby korzystające z pomocy.

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wisła, w każdym przypadku indywidualnie określi częstotliwość dostarczania produktów żywnościowych.

§6

W przypadku konieczności dostarczenia lekarstw, osoba chora zobowiązana jest do przekazania realizującemu zakup, recepty. Sposób przekazania recepty realizującemu zamówienie ustala indywidualnie realizujący.

Pełna treść zarządzenia znajduje sie tutaj: https://www.wisla.pl/media/upload/Z/a/Zarzadzenie_zywnosc_%E2%80%94_20.03.2020.pdf

 


 

Centrum Zdrowia Psychicznego uruchamia telefoniczną pomoc psychologiczną

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańcom naszego powiatu Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie uruchomiło telefoniczną pomoc psychologiczną na czas trwania pandemii koronawirusa.

- Zachęcamy osoby przebywające w kwarantannie oraz wszystkie osoby które przeżywają kryzys psychiczny objawiający się nasilonym lękiem, niepokojem, zaburzeniami snu czy obniżonym nastrojem do skorzystania ze wsparcia psychologicznego – mówi specjalista psychiatra lekarz Andrzej Kłoda, Pełnomocnik Dyrektora ds. Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Z pomocy psychologicznej można skorzystać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego oferują pomoc pod nr tel. 33 854 92 00 wew. 555 oraz 556.

Z pomocy mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, także personel medyczny oraz pracownicy służb zaangażowanych w działania związane z pandemią koronawirusa.

 


 

Odwołane autobusy, ograniczona ilość kursów!

Obecna sytuacja mocno wpływa także na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej - tj. kursów autobusowych i kolejowych na terenie naszego miasta.  Liczba kursów została mocno ograniczona, a część przedsiębiorców wręcz odwołała zaplanowane trasy.

Wispol – od 17 marca do odwołania wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy. 
Więcej na https://www.facebook.com/wispolpl 

Drabas – od 13 marca wszystkie kursy na trasie Wisła-Katowice-Wisła zostały do odwołania zawieszone.
Więcej na http://www.drabas.pl/aktualnosc-tymczasowy-rozklad-jazdy-od-17032020r-103.html 

Bus Brothers – od 14 marca ograniczono liczbę kursów na trasie Wisła-Katowice
Więcej na http://busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-wisla/# 

Lajkonik – od 16 do odwołania zawieszone są wszystkie kursy przewoźnika, również te na trasie Wisła-Kraków-Wisła
Więcej na https://www.lajkonikbus.pl/ 

PKS Bytów - od 18 marca do odwołania zawieszone są połączenia relacji: Wisła-Ustka-Wisła
Więcej na http://www.pksbytow.pl/ 

 

Koleje Śląskie - wprowadzono korektę rozkłądu jazdy, spowodowaną rozpoczęciem remontu linii kolejowej na odcinku od Bronowa do Wisły. Aktualny rozkład znajduje się na stronie https://www.kolejeslaskie.com/wp-content/uploads/2020/03/S6-od-15-III-do-13-VI-stan-na-dzie%C5%84-5.03.pdf 

 


  

Apel GOPR-u o niewychodzenie w góry!

Szanowni Turyści i Mieszkańcy terenów górskich.

W związku z panującym na obszarze całego kraju zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się z apelem, aby w najbliższym czasie zrezygnować z wszelkich wyjść w góry. W chwili obecnej staramy się do minimum ograniczyć potencjalne ryzyko zakażenia się naszych ratowników oraz ryzyko poddania ich konieczności kwarantanny, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości operacyjnych w naszych Stacjach Ratunkowych. W szczególności wstrzymaliśmy możliwość przeprowadzania szkoleń grupowych i centralnych, akcji profilaktycznych oraz prelekcji. Pomimo tego chociażby jedno podejrzenie zakażenia może doprowadzić do konieczności kwarantanny zespołów ratowników z poszczególnych Stacji Ratunkowych, a do tego nie możemy dopuścić. Dlatego też uprzejmie prosimy o dostosowanie się do naszego apelu.

Naczelnik GOPR, Zarząd Główny GOPR

 


  

Urząd Miejski zamknięty

Informujemy, że od poniedziałku 16 marca do odwołania Urząd Miejski w Wiśle będzie prawie całkowicie zamknięty dla klientów. Tylko i wyłącznie w sprawach pilnych będą obsługiwani interesanci na Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu. Zakres zadań dotyczący działalności gospodarczej będzie obsługiwany tylko na Biurze Podawczym w godz. od 8:00 do 11:00. W miarę możliwości prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny bądź mailowy oraz załatwianie spraw drogą internetową. Wykaz telefonów do poszczególnych referatów i jednostek znajduje się na stronie https://bip.wisla.pl/informacja-ogolna-dane-kontaktowe-rachunki-bankowe-fakturowanie-1 

Od poniedziałku do odwołania nieczynna będzie także Kasa Urzędu. Wszelkie płatności należy dokonywać przelewami bankowymi. Numery bankowe znajdują się na stronie https://bip.wisla.pl/informacja-ogolna-dane-kontaktowe-rachunki-bankowe-fakturowanie-1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle informuje iż pracuje w obowiązujących godzinach urzędowania. Jednak zostaje ograniczona bezpośrednia dostępność i obsługa interesantów. Wszystkie biura zostają zamknięte z wyjątkiem biura Nr 3 , które zarazem będzie pełnić funkcję biura podawczego oraz umożliwiać kontakt z pracownikami MOPS. Również pracownicy socjalni nadal pozostają do dyspozycji osób potrzebujących, jednakże zwracamy się z prośbą o ograniczenie kontaktów osobistych i jeżeli to możliwe załatwianie spraw telefonicznie pod numerem 33 855 35 53 lub drogą mailową na adres mops@um.wisla.pl 

 

Miejski Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśle będzie czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach urzędowania. Prosimy jednak o ograniczenie liczby załatwianych spraw do najbardziej pilnych. Biura zostają zamknięte dla petentów, jednak będzie możliwy kontakt z sekretariatem MZEAS poprzez domofon przy wejściu głównym (pracownik obsłuży petenta na parterze), pod nr telefonu: 33 855 29 44,  781 987 327 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: mzeas@um.wisla.pl   

 

Wiślańskim Centrum Kultury odwołuje wszystkie zajęcia od 12 marca do odwołania. Wiślańskie Centrum Kultury w tym czasie będzie zamknięte. Kontakt możliwy telefonicznie 33 855 29 67 oraz mailowo kultura@wisla.pl 

 

Miejska Bibliotek Publiczna im. J. Śniegonia odwołuje wszystkie zajęcia od 12 marca do odwołania. MBP w tym czasie będzie zamknięta. Kontakt możliwy telefonicznie 33 855 26 91 oraz mailowo biblioteka@wisla.pl 

Biblioteka informuje, że w związku z zamknięciem wypożyczalni i czytelni, nadal można korzystać z książek elektronicznych i kursów językowych. Bez wychodzenia z domu można uzyskać dostęp do kilku tysięcy książek, w tym lektur szkolnych. Zapraszamy do korzystania z darmowej (dla naszych czytelników) oferty elektronicznej czytelni IBUK LIBRA. PINy udostępniamy przez e-mail wypozyczalnia@wisla.pl  lub telefonicznie 33 855 26 91. Dla uczących się języków obcych (i nie tylko) proponujemy kursy LERNI. Kod dostępu – przez e-mail wypozyczalnia@wisla.pl lub telefonicznie 33 855 26 91. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z platform IBUK i LERNI znajdują się również na stronie biblioteka.wisla.pl 

Poszukującym lektur szkolnych polecamy skorzystanie z poniższych linków:
www.wolnelektury.pl 
https://lektury.gov.pl 
www.lektury.waw.pl 
www.staropolska.pl 
www.polona.pl 

 

Informacja Turystyczna - od 13 marca br. Informacja Turystyczna w Centrum Przesiadkowym oraz Centrum Informacji Turystycznej będą nieczynne. Bilety Kolei Śląskich można nabyć u personelu pokładowego w pociągu, a od 16 marca w autobusach komunikacji zastępczej lub biletomatach (bez dodatkowych opłat). Możliwy kontakt telefoniczny w godz. 9:00-16:00 pod numerem telefonu: 791 400 485.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego dotyczy także branży hotelarskiej i gastronomicznej. Prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia znajdującego się w załączniku poniżej oraz bezwzględne dostosowanie się do wytycznych.


 

Komunikat Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

WZC Sp. z o.o. w Ustroniu informuje, że w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zamyka się wszystkie Punkty Obsługi Klienta, a tym samym nie będzie możliwości indywidualnego, osobistego załatwienia spraw.

 

W tym okresie w celu załatwienia spraw prosimy o kontakt z naszymi pracownikami drogą:

- pocztową,
- mailową: wzc@wzc.com.pl 
- telefoniczną: 33 852 35 70; 33 852 34 96; 33 852 22 44; 33 852 25 73,
- poprzez: (eBOK) - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
Bezpośrednio rozpatrywane będą tylko sprawy związane z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków itp.

 

Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konto bankowe podane na fakturze. 

Informujemy również, że Spółka nie będzie realizowała odczytów wodomierzy przez pracowników - odczytywaczy. W związku z powyższym, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu licznika wodomierzowego za pomocą:

- poczty głosowej w godzinach 15.00-7.00, tel. 33 852 10 01
- eBOK - Elektronicznego Biura Obsługi Klienta,
- telefonicznie: 33 852 09 87; 33 852 09 88; 33 852 13 30; 33 852 13 31
- mailowo na adres: stan@wzc.com.pl 
Powyższe obowiązuje do odwołania. Szczegółowy komunikat znajduje się w załączniku na dole strony.


 

Instrukcje postępowania dot. usług opiekuńczych, placówek zapewniających schronienie oraz wsparcia osób w dps.

W załącznikach na końcu tekstu znajdują się trzy instrukcje postępowania:

1. Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

2. Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie, takich jak:
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- ośrodki interwencji kryzysowej,
- ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu,

 3. Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej


 

W Polsce wprowadzono STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!

- Polska zamyka granice! Zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski zacznie obowiązywać w nocy z soboty na niedzielę (14/15 marca). Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:

 • małżonkowie obywateli polskich,
 • dzieci obywateli polskich,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

 

- cudzoziemcy pracujący lub mieszkający w Polsce będą mogli przyjechać do Polski, ale będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę; 

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Nie będą musiały one przebywać kwarantanny. 


- obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju, jednak po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową;
- ograniczenia na granicach mają obowiązywać od nocy z soboty na niedzielę (14/15 marca) przez 10 dni, z możliwością przedłużenia tego czasu;
- ruch wewnątrz kraju będzie się odbywał bez zmian;
- ograniczona zostanie praca galerii handlowych. Wszystkie inne sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów pozostają otwarte. Ograniczenie dotyka jedynie tych punktów, które znajdują się w centrach lub galeriach handlowych. W galeriach i centrach handlowych zaś otwarte będą wszystkie:

 • sklepy spożywcze,
 • apteki,
 • drogerie,
 • pralnie.

 

- od niedzieli (15 marca) wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze oraz kolejowe. Nie zostanie wstrzymany ruch towarowy. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami;
- zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób;
- ograniczenia zgromadzeń dotyczą wszystkiego typu uroczystości, prywatnych, publicznych, religijnych, samorządowych, administracyjnych;
- zamknięte zostają wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna i inne podobne miejsca rozrywki (siłownie, baseny, klub taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina).Restauracje mogą jednak sprzedawać jedzenie na dowóz;
- ograniczenia dotyczące zgromadzeń i miejsc rozrywki będą obowiązywać przez 14 dni z możliwością przedłużenia. 

Wszystkie bieżące informacje znajdują się na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus 


 

Apel do mieszkańców i przedsiębiorców!

Apeluję do wszystkich Mieszkańców i Przedsiębiorców o włączenie się we wszystkie działania prewencyjne prowadzone na terenie miasta oraz przestrzeganie zaleceń wszystkich służb. Dla naszego wspólnego dobra, apeluję o rozważenie czasowego wyłączenia z działalności przedsiębiorstw, w których mogą przebywać duże skupiska ludzi, również napływających spoza Wisły - ośrodków narciarskich, basenów, schronisk turystycznych, prywatnych muzeów, galerii, itp. 

Zwracam się z apelem do wszystkich organizatorów o zastosowanie takich samych środków ostrożności i odwołanie wydarzeń oraz spotkań zaplanowanych w najbliższym terminie.

Zamknięte zostają miejskie place zabaw, boiska i zewnętrzne siłownie. Apelujemy także o niekorzystanie z otwartych obiektów sportowych.

Zwracam się z prośbą o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, tak by nasi sąsiedzi, znajomi i bliscy nie zostali sami w obliczu trudnej dla wszystkich sytuacji.

Burmistrz Miasta Wisła - Tomasz Bujok

 


  

Muzeum Beskidzkie zamknięte do odwołania

Zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle zostaje zawieszone do odwołania. 


  

Imprezy organizowane na terenie Wisły, które zostały odwołane lub następiła zmiana terminu

zmiana imprez: 

- Wirtualny Zjazd na Byle Czym - zmiana formuły więcej na: https://wisla.pl/mieszkaniec/calendar/1577 

- XVII Międzynarodowy Rajd Narciarsko-Pieszy „Ku Źródłom Wisły” - nowy termin 7 listopada br. 

imprezy odwołane:

- V Sympozjum Zielarskie i III Targi Zielarskie i Fitoterapeutyczne 

- Terenowy Dzień Kobiet

- III Turniej Charytatywny dla Liwii

- Wycieczki PTTK ze zwiedzaniem Zamku Prezydenta RP w Wiśle

- Ogólnopolskie Forum Speleo


 

 

Informacje praktyczne

Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Zapoznaj się z instrukcja jak poprawnie i skutecznie dezynfekować ręce:

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

 

 

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie na temat koronawirusa - tel. 502 281 673

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3