Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Zajęcia w Klubie Seniora

24.02.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Klubie ,,Senior+”.

 

Klub ,,Senior+ w Wiśle funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Klub „Senior+” mieści się w budynku Centrum Przesiadkowego, przy ul. 1 Maja 69 w Wiśle i funkcjonuje we wtorki i czwartki z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

Uczestnictwo w Klubie:

Przyjęcie do Klubu “Senior+” w Wiśle wymaga złożenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.

Uczestnikami Klubu mogą być osoby samodzielnie się poruszające, nieaktywne zawodowo które ukończyły 60 lat, są mieszkańcami Wisły i zostały skierowane przez MOPS w Wiśle do uczestnictwa w zajęciach Klubu. Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. Opłaty wnoszone są zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnej.

 

Oferta Klubu:

Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu. Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia ruchowe, sportowo-rekreacyjne, kulturalno-oświatowe, edukacyjne, socjalne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapię zajęciową i spotkania integracyjne.

 

W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 15 osób. W przypadku większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa. Klub “Senior+” posiada 15 miejsc. Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.

Wnioski o przyjęcie do Klubu ,,Senior+’’ wraz z dołączonym i wypełnionym przez lekarza  zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących w Klubie, jeżeli kandydat chce w nich uczestniczyć. można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, pl. B. Hoffa 3,43-460 Wisła w godzinach pracy ośrodka lub za pomocą poczty elektronicznej: mops@um.wisla.pl.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 24  LUTEGO 2020 r. DO 27 LUTEGO 2020 r.

Wniosek oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej lub bezpośrednio z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, pokój nr 7 i 8

  1. Wniosek o przyjęcie do Klubu ,,Senior+’’ 
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz funkcjonowania Klubu ,,Senior +’’ można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle oraz pod numerem telefonu: 33 855 35 53.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Wisła.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3