Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są: 

-osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
-osoby, które ukończyły 65. lat,
-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
-kombatanci,
-weterani,
-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
-prawa pracy,
-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-prawa cywilnego,
-prawa karnego,
-prawa administracyjnego,
-prawa ubezpieczeń społecznych,
-prawa rodzinnego,
-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do tej pomocy, a mianowicie:

oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia.

W naszym Urzędzie przyjmuje:

ADWOKAT Joanna Kołodziejczyk
wtorek od 800 – 16:00
środa od 8:00 – 12:00
piątek od 8:00 – 16:00


w Budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 33 855 35 53 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3