Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w partnerstwie z Gminami Powiatu Cieszyńskiego realizuje projekt „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Termin realizacji Projektu: listopad 2015r. – grudzień 2017r.

Projekt skierowany jest dla:
- osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednik)
- osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą w tym rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawcze (18-25 lat)

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która zamieszkuje teren powiatu cieszyńskiego, korzysta ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia i innych działaniach i Priorytetowych współfinansowanych przez Unię Europejską.

W ramach Projektu organizowanie będą:
- szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe
- szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii
- indywidualnie spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, staże
- indywidualne porady specjalistyczne – prawnika, doradcy zawodowego, psychologa w Punkcie Informacji Obywatelskiej

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu w Cieszynie, ul. Katowicka 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 698 726 165, 889 528 100, tel./fax. 33 852 80 79 wew. 129 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3