Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami

Gmina Wisła zapewnia dzieciom z niepełnosprawnościami zamieszkałym na terenie gminy bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu do placówek, w których realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wnioski w sprawie dowozu ucznia z niepełnosprawnością należy składać w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół w Wiśle, ul. 1 Maja 66 - w terminie do dnia 30 czerwca na każdy kolejny rok szkolny lub w każdym czasie w przypadku, gdy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane w trakcie roku szkolnego.

Regulamin dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz wzór wniosku o dowóz można pobrać poniżej: 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3