Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

PROWADZENIE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG NA TERENACH GMINNYCH PARKU IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO, PLACU BOGUMIŁA HOFFA, ULICY PAWŁA STELLERA I ULICY 1 MAJA (OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ OLIMPIJSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. BOLESŁAWA PRUSA)

1. Sprzedaż towarów i usług innych niż gastronomicznych podlega opłacie targowej na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.),
2) uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla z 2015 r. poz. 626),
2. Wykaz imprez i kiermaszy, podczas których dopuszczona jest sprzedaż towarów i usług innych niż gastronomiczne na obszarze Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa, określono w zarządzeniach Burmistrza Miasta.
3. Zgłoszenia na załączonym druku należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego, przesyłać na adres siedziby (43-460 Wisła, Plac B. Hoffa 3) lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu (um@wisla.pl).
4. Dla każdej imprezy (kiermaszu) należy złożyć odrębne zgłoszenie.
5. Miejsce do prowadzenia sprzedaży wskazuje inkasent.
6. Informację o przyznanym miejscu bądź odmowie z powodu braku wolnych miejsc zgłaszający zamiar może uzyskać kontaktując się telefonicznie z inkasentem opłaty targowej.
7. Świadczenie usług gastronomicznych na terenach stanowiących własność Gminy Wisła jest możliwe wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy zawrą stosowne umowy dzierżawy, na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
2) uchwale Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła.

Szczegółowe zasady zawiera Zarządzenie Nr Or.0050.47.2015 Burmistrza Miasta Wisły z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sprzedaży towarów i usług na obszarze Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania").

Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefonicznie inkasent opłaty targowej Pani Wioleta Cieślar-Śliwka (tel. 697-195-697) – preferowany kontakt w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 włącznie.  
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
PN WT ŚR CZ PT SB ND
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3