Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Do dnia 17 stycznia 2021 roku handel w centrum nie jest dopuszczony.

PROWADZENIE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG NA TERENACH GMINNYCH PARKU IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO, PLACU BOGUMIŁA HOFFA, ULICY PAWŁA STELLERA I ULICY 1 MAJA (OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ OLIMPIJSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. BOLESŁAWA PRUSA)

1. Sprzedaż towarów i usług innych niż gastronomicznych podlega opłacie targowej na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.),
2) uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla z 2015 r. poz. 626),
2. Wykaz imprez i kiermaszy, podczas których dopuszczona jest sprzedaż towarów i usług innych niż gastronomiczne na obszarze Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa, określono w zarządzeniach Burmistrza Miasta.
3. Zgłoszenia na załączonym druku należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego, przesyłać na adres siedziby (43-460 Wisła, Plac B. Hoffa 3) lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu (um@wisla.pl).
4. Dla każdej imprezy (kiermaszu) należy złożyć odrębne zgłoszenie.
5. Miejsce do prowadzenia sprzedaży wskazuje inkasent.
6. Informację o przyznanym miejscu bądź odmowie z powodu braku wolnych miejsc zgłaszający zamiar może uzyskać kontaktując się telefonicznie z inkasentem opłaty targowej.
7. Świadczenie usług gastronomicznych na terenach stanowiących własność Gminy Wisła jest możliwe wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy zawrą stosowne umowy dzierżawy, na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
2) uchwale Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła.

Szczegółowe zasady zawiera Zarządzenie Nr Or.0050.47.2015 Burmistrza Miasta Wisły z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sprzedaży towarów i usług na obszarze Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania").

Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefonicznie inkasent opłaty targowej Pani Wioleta Cieślar-Śliwka (tel. 697-195-697) – preferowany kontakt w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 włącznie. 

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3