Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Burmistrz Miasta Wisły informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr  XXXVII/514/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018- 2032, rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kosztów obejmujących demontaż wyrobów zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwianie oraz koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w związku z wymianą  pokryć dachowych lub elementów elewacji.

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin dofinansowania ze środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu  Gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2018-2032”.

Formularz wniosku  będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od 13 lutego do 16 marca 2018 roku. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie:

od 13 lutego do 16 marca 2018 roku

UWAGA!

Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w w/w uchwale, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez firmę wyłonioną przez Gminę Wisła zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3