Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Przedmiotem projektu jest budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle. Zakres projektu obejmie prawą stronę parteru budynku dworca, w której powstaną: toalety, hol wejściowy, kasa biletowa, informacja turystyczna, poczekalnia oraz kotłownia. W budynku również wyposażenie niezbędne do obsługi centrum przesiadkowego. W zakresie zagospodarowania terenu powstaną ciągi pieszo-jezdne, stacje rowerowe oraz przystanek busów. Przy drodze dojazdowej do budynku zaprojektowano trzy miejsca parkingowe dla busów oraz cztery miejsca postojowe dla taksówek. Obok budynku od strony północno zachodniej zlokalizowano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i dojście do peronów.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów poprzez integrację jego różnych form w ramach jednego węzła przesiadkowego.

Projekt realizuje cztery wskaźniki produktu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 256.53000

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] 1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1

Wartość całkowita projektu: 3.156.322,90PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2.920.997,61 PLN

Źródła finansowania zadania:

  • EFRR 1.744.749,43 PLN,
  • budżet państwa z kontraktu terytorialnego 292.099,76 PLN
  • środki własne 1.119.473,71 PLN

Okres realizacji – od 2016-06-28 do 2018-12-31

Logotyp 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3