Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

                                             

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego. Remont obejmie lewą stronę budynku, kotłownię, windę oraz pomieszczenia na piętrze budynku. Po przebudowie pierwotna bryła budynku zostanie zachowana. Parter będzie przedmiotem dzierżawy i zostanie odrestaurowany do stanu surowego. Dalsze prace wraz z wyposażeniem wykona przyszły dzierżawca. Na pierwszym piętrze powstanie przestrzeń dla seniorów i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacje pozarządowe, z którymi Gmina Wisła podejmie współpracę, organizować będą warsztaty i szkolenia umożliwiające integrację, podnoszenie kwalifikacji oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta dla w/w grup społecznych. Zaprojektowano wymianę stropów, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych i sanitarnych, schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wzmocnienie i naprawę ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Projekt realizuje cztery wskaźniki produktu:

  1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
  2. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich – 1088 osób
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,06860 ha

Wartość całkowita projektu: 2 770 285,89 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 848 145,26 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 570 923,47 PLN

Okres realizacji – od 2016-06-28 - 2020-08-31

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3