Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

 

Celem projektu jest modernizacja/zbudowanie infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w Urzędzie Miejskim w Wiśle w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów/informacji, w tym danych wrażliwych. W efekcie końcowym zastosowane podejście zapewni bezpieczną realizację przez urząd usług publicznych, zagwarantuje możliwość szybkiego wykrywania, reagowania i zapobiegania cyberzagrożeniom/cyber incydentom a także wpłynie na poprawę kompetencji/świadomości pracowników urzędu w powyższym zakresie. Projekt wpisuje się w cele i efekty Działania 2.2 Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, gdyż poza zapewnieniem cyberbezpieczeństwa pozwoli na wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych, a to przełoży się na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz możliwość czerpania przez obywateli korzyści płynących z cyfryzacji.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Źródła finansowania:

Wkład UE  - 606.372,74 PLN

Wkład BP - 98.711,84 PLN

Wkład własny - 87.145,16 PLN

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3