Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

 logotypy projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup nowego średniego, uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP Wisła Centrum. Nowy sprzęt służyć będzie do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych na  terenie miasta Wisły i całego powiatu cieszyńskiego.

Projekt realizuje dwa kluczowe wskaźniki produktu:

  • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej,
  • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów,

 i swoim zasięgiem obejmie aż 178251 mieszkańców całego powiatu cieszyńskiego.

Wartość projektu: 801.000,00 PLN
Źródła finansowania zadania:

     środki EFRR (w ramach RPO WSL) 58 791,26 PLN
     środki z budżetu państwa w ramach kontaktu terytorialnego 91 208,74 PLN
     środki Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 400 000,00 PLN
     środki Gminy Wisła 215 090,85 PLN
     środki Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Centrum 35 909,15 PLN

Okres realizacji – od 28 listopada 2017 r. do 28 marca 2018 r. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3