Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Burmistrz Miasta Wisły informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła, rozpoczyna nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2018 roku, polegających na:
1.    Dofinansowaniu kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwałę określającą zasady dofinansowania  można pobrać ze strony internetowej www.um.wisla.pl/OR/dotacje.pdf   
Formularz wniosku  będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od 13 lutego 2018 roku. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie:

od 13 lutego do 16 marca 2018 roku

UWAGA!

Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością składania wniosków (decydować będzie data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego), w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten cel środków finansowych. Szczegółowe zasady można znaleźć w treści ww. uchwały. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3