Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt realizowany w partnerstwie z czeską gminą Jabłonków oraz polską i czeską szkołą w Jabłonkowie, przy udziale Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla polskich i czeskich przedszkoli, które posłużyć ma budowaniu współpracy transgranicznej w zakresie działalności oświatowej partnerskich samorządów. W projekcie zorganizowano także kilka spotkań integrujących przedstawicieli placówek oświatowych oraz dzieci wiślańskich i jabłonkowskich przedszkoli. Uroczyste zakończenie projektu miało miejsce 23 listopada 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. W pikniku szkolnym, bo taką formę przybrał finał projektu, wzięły udział przedszkolaki z Polski i Czech oraz reprezentacje wszystkich partnerów projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Termin realizacji: do 27 listopada 2022 roku

Montaż finansowy całego projektu:

Koszty całkowite 51.197,00 Euro

Wkład EFRR 40.000,00 Euro

Wkład budżetu państwa 1.176,47 Euro 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3