Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

 

Projekt  „Lepszy Start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego). Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022. W projekcie będą uczestniczyły:  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wiśle, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle, Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Wiśle, Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Wiśle, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła. Łącznie w projekcie weźmie udział 296 uczniów oraz 98 nauczycieli.

W ramach realizacji projektu Gmina doposaży pracownie szkolne (przyrodnicze, matematyczne, językowe) w sprzęt multimedialny, komputerowy, tablety, laptopy, wizualizery, tablice interaktywne, rzutniki, zestawy do robotyki, drukarki 3D, pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażenie (meble, tablice) i inne. Planowane jest również wdrożenie nowych form nauczania opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych , w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learning.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w wiślańskich szkołach podstawowych, stąd we wszystkich uczestniczących w projekcie placówkach będą organizowane zajęcia nastawione na kształtowanie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności  uczniów ( w formie zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć rozwijających zainteresowania, specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)  oraz podniesienie kompetencji nauczycieli ( poprzez udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w kursach z zakresu pracy z uczniem z trudnościami w nauce oraz kursach coachingowych). Udział dla wszystkich w projekcie jest bezpłatny.

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita - 1 031 187,50 zł

Kwota dofinansowania - 928 068,75 zł

Okres realizacji - od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3