Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie opraw energooszczędnych” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.5.2 2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT). Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych. Projekt zakłada wymianę lamp na energooszczędne oprawy ledowe na terenie całej Gminy. Zaplanowano modernizację 998 punktów oświetleniowych. Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię na terenie gminy Wisła, jak również poprawi się wizerunek Gminy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i osób licznie odwiedzających Miasto Wisła.

 

Koszt całkowity: 1 530 094,17 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 528 864,17 PLN

Dofinansowanie: 1 299 534,55 PLN


Okres realizacji projektu: 20 listopada 2015 - 30 kwietnia 2019 r.

 

 

 logotypy projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3