Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

31 sierpnia mija termin składania wniosków o przyznanie nagrody im. Jana Bujaka. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/236/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła Nagroda im. Jana Bujaka może zostać przyznana wybitnie uzdolnionemu uczniowi szkoły podstawowej, oddziału gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej albo innej działającej w ramach systemu oświaty lub studentom szkół wyższych będących mieszkańcami Wisły za wybitne osiągnięcia wykraczające poza podstawy programowe na danym etapie kształcenia (wniosek o przyznanie nagrody w załączeniu).


Wnioski mogą składać m.in. szkoły, szkoły wyższe, stowarzyszenia, związki, kościoły, a także inne organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Wisła lub grupa co najmniej 20 mieszkańców Wisły. Nagroda im. Jana Bujaka jest nagrodą pieniężną. O jej przyznaniu zdecyduje kapituła powołana przez Burmistrza Miasta. Nagroda zostanie wręczona podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8552944 lub e-mailem pisząc na adres mzeas@um.wisla.pl 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3