Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027. W projekcie uczestniczą trzej partnerzy – Gmina Wisła (PL), Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Centrum (PL) oraz Miasto Jabłonków (CZ).

Celem projektu jest stworzenie wzorcowego modelu współdziałania dla jednostek objętych projektem, które poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia oraz cykl szkoleń, podniosą poziom gotowości bojowej w zakresie walki z zagrożeniami klimatycznymi, w szczególności pożarami lasów występujących na górzystym pograniczu. Model współdziałania będzie częścią polsko-czeskiej instrukcji, którą przygotuje zespół realizujący projekt. Metodyczne podejście do problemu wpłynie na poziom międzynarodowej współpracy jednostek, w tym na szybkość reakcji,  skoordynowanie działań, sprawne przekazywanie informacji do wszystkich zespołów uczestniczących w akcji.

W projekcie zaplanowano zakupy specjalistycznego wyposażenia, które może być z powodzeniem wykorzystywane po obu stronach granicy, jego parametry zapewnią pełną kompatybilność, a w ramach przygotowanej instrukcji zostaną stworzone różne warianty pokazujące współpracę poszczególnych elementów wyposażenia,  w zależności od rodzaju i miejsca wystąpienia zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi. W projekcie nastąpi również rozbudowa istniejącego systemu łączności, w ramach którego funkcjonują jednostki z Miasta Jabłonków, Gminy Istebna oraz Obec Bukovec. W projekcie do systemu dołączą dwie jednostki z Gminy Wisła. Aby dodatkowo zwiększyć efekty projektu i pogłębić współpracę jednostek, w projekcie odbędzie się kilka szkoleń, w ramach których strażacy będą podnosić kwalifikacje i umiejętności, szczególnie w zakresie korzystania z nowych elementów specjalistycznego wyposażenia. Ostatecznym celem projektu będzie zminimalizowanie szkód, które mogą wystąpić podczas pożarów, co będzie możliwe dzięki zakupom nowoczesnego wyposażenia i wypracowaniu procedur i metod współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, które przyjmą wszystkie jednostki objęte projektem. Powyższe działania przyczynią się do osiągnięcia celu programu, a efekty projektu będą miały zasięg długofalowy.

Budżet projektu łącznie dla wszystkich partnerów:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 963 679,55 Euro

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 785 343,64 Euro

Wkład własny: 178 335,91 Euro

Budżet projektu dla Gminy Wisła:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 312 363,56 Euro

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 249 890,84 Euro

Wkład własny: 62 472,72 Euro

Zakupy zaplanowane w projekcie, które zrealizuje Partner Wiodący – Gmina Wisła:

Zakup lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego - pojazd specjalny z napędem 4x4, emisja spalin Euro 6.2, do przewozu min. 9 osób

Zakup wyposażenia do rozbudowy systemu łączności: radiostacje, tablety, laptop

Zakup pojazdów terenowych 4x4 typu quad – 2 sztuki - pojazd wyposażony w zbiorniki 200 l, agregat wodno-pianowy 50/40, zabudowę kontenerową, zwijadło o długości 60 m, przyczepę na sprzęt pożarniczy, motopompę strażacką oraz zestaw odzieży ochronnej dla strażaków.

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3