Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Gmina Wisła zakończyła prace nad stworzeniem dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła do roku 2020”, istotnego z punktu widzenia rozwoju gospodarki energetycznej miasta. Zadanie sfinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej".

Plan wskazuje kierunki zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Zapisy dokumentu dotyczą nie tylko obiektów oraz infrastruktury publicznej, ale również przedsiębiorstw działających na ternie Gminy oraz mieszkańców.

Plan gospodarki niskoemisyjnej został w dniu 22 czerwca 2016 r. przyjęty uchwałą nr XIX/254/2016 Rady Miasta Wisła. Jego zatwierdzenie ułatwi pozyskiwanie środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. W niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.

Pełna treść dokumentu dostępna jest pod adresem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/document/166556/Uchwa%C5%82a-XIX_254_2016

Wartość projektu zamknęła się w kwocie 29.000,00 PLN.
Wysokość dofinansowania dla projektu - 85%.

Logo projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3