Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Celem operacji jest umożliwienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się mieszkańców po drodze gminnej ul. Wodna 614 031S, stanowiącej dojazd do Przedszkola nr 2, poprzez przebudowę nawierzchni, odwodnienie i doświetlenie drogi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Realizacja operacji umożliwiła połączenie ludności zamieszkującej obszar inwestycji z drogą wyższej kategorii ul. 1 Maja (DW 941). Przebudowa tej drogi spowodowała poprawę warunków drogowych i tym samym skróciła czas dojazdu do obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wodnej – Przedszkola nr 2.

Koszty całkowite 333.062,09 PLN     

Koszty niekwalifikowalne 69.971,00 PLN

Koszty kwalifikowalne 314.243,09 PLN

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 153.361,00 PLN

Okres realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 r.

Logo projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3