Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Celem operacji jest umożliwienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się mieszkańców po drodze gminnej ul. Cieńków 614 104S, stanowiącej dojazd do budynków użyteczności publicznej, miejsc zatrudnienia, centrum życia społecznego, poprzez przebudowę nawierzchni, odwodnienia i doświetlenie drogi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Przebudowę drogi wykonano na dwóch fragmentach ul. Cieńków nr 614 104S na odcinku łącznie 426 m.

Realizacja operacji umożliwiła połączenie ludności zamieszkującej obszar inwestycji z drogą wyższej kategorii ul. Biała Wisełka, przy której dodatkowo zlokalizowana jest szkoła podstawowa. Przebudowa tej drogi spowodowała poprawę warunków drogowych i tym samym skróciła czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Wiśle Czarne, ale również tych w innych dolinach, ponieważ droga stanowi dla mieszkańców ulicy najważniejszy ciąg komunikacyjny i za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą dostać się do centrum miasta i po za jego granice. Dodatkowo droga stanowi łącznik między doliną Malinki i Czarnego, który służy mieszkańcom i turystom poruszającym się po obu rejonach.

Koszty całkowite 209 783,10 PLN     

Koszty niekwalifikowalne 47 038,80 PLN

Koszty kwalifikowalne 162 744,30 PLN

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 103 554,00 PLN

Okres realizacji projektu do 30 listopada 2017 r.

 

 

Logotyp programu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3