Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Ustrońska 1 (oczyszczalnia ścieków),                   


czynny:  

  • poniedziałki, środy, piątki - 7:00 - 17:00
  • soboty - 7:00 - 13:00

 

W Punkcie odbierane są bezpłatnie selektywnie zbierane odpady:

- papier

- metale

- tworzywa sztuczne

- szkło

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe

- bioodpady (m.in. resztki jedzenia i inne odpady kuchenne)

- odpady niebezpieczne

- przeterminowane leki i chemikalia

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte opony

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - LIMIT - do 0,5 Mg rocznie dla nieruchomości zamieszkałych na stałe oraz do 0,01 Mg rocznie dla nieruchomości zamieszkałych okresowo. Każda ilość ponad przyjęty limit płatna w ramach usług dodatkowych świadczonych na PSZOK – 1,40 PLN/kg.

- odpady budowlane i rozbiórkowe - LIMIT - do 0,5 Mg rocznie dla nieruchomości zamieszkałych na stałe oraz do 0,01 Mg rocznie dla nieruchomości zamieszkałych okresowo. Każda ilość ponad przyjęty limit płatna w ramach usług dodatkowych świadczonych na PSZOK – 1,40 PLN/kg.

 

- bioodpady zielone – odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (tj. przede wszystkim trawa, gałęzie i liście – TYLKO ODPŁATNIE w ramach usług dodatkowych świadczonych na PSZOK – 1,40 zł za kg

Odpady będą odbierane wyłącznie za okazaniem numeru ewidencyjnego.

Aby właściciel nieruchomości mógł pozostawić na PSZOK opady, wykraczające poza wyznaczone limity, zobowiązany będzie do wypełnienia dodatkowej deklaracji (do pobrania w zakładce formularze na stronie www.odpady.pl ). Druk będzie dostępny również na PSZOK. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli na PSZOK opadów nie dostarczy właściciel nieruchomości osobiście – może to zrobić tylko osoba posiadająca stosowne upoważnienie od właściciela (przykładowy wzór do pobrania w zakładce formularze na stronie www.odpady.pl). W przypadku braku stosownego upoważnienia – odpady nie zostaną odebrane. Należy o tym pamiętać każdorazowo podczas dostarczania odpadów na PSZOK.

 Dokonanie płatności za ilość opadów wykraczającą poza limit możliwe będzie na PSZOK od razu - tylko kartą płatniczą

W Punkcie dostępne są dla mieszkańców worki do selektywnej zbiórki odpadów.

W Punkcie przyjmowane są odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości letniskowych oraz nieruchomości mieszanych czyli nieruchomości zamieszkałych i jednocześnie związanych ze świadczeniem usług hotelarskich.

Firma Obsługująca PSZOK:

EKOSTELA sp. z.o.o.
ul. Żniwna 9
Brzezówka, 43-418 Pogwizdów
(tel.: 536 104 399, 536 043 335) 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3