Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła

Łączna powierzchnia objęta projektem to aż 10 797,86 m2, część to istniejące tereny zielone, wymagające rewitalizacji (ok. 4 252,39 m2), a część to tereny zdegradowane, które po zrealizowaniu projektu również spełniać będą funkcję terenów zieleni miejskiej (6 545,47 m2).

Dzięki projektowi powstanie aż 8 099,22 m2 terenów biologicznie czynnych (ok. 75% powierzchni całej inwestycji).

Zadanie podzielono na kilka części:

  1. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Jonidło” w Wiśle - projekt obejmuje aranżację terenu rekreacyjnego w kompleksie „Jonidło”, w tym uporządkowanie terenu, małą architekturę, nawierzchnie i nasadzenia zieleni. Projekt przewiduje również oczyszczenie i wzmocnienie skarp otaczających oczko wodne oraz dwóch wysp w jego centralnej części tzw. kiszką faszynową o łącznej długości ok. 405 mb według rozwiązania systemowego, a także przebudowę istniejącego pomostu i połączenie go z jedną z wysp. W ramach projektu zakłada się całkowitą likwidację chwastów, stanowiących głównie gatunki obce w polskiej florze i gatunków inwazyjnych roślin (w szczególności – rdestowiec japoński); oraz nasadzenia łącznie 823 szt. roślin.
  2. Rewitalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką - I etap projektu rewitalizacji zakłada przede wszystkim usunięcie drzew stwarzających zagrożenie z uwagi na swój niewłaściwy stan zdrowotno – sanitarny, naruszoną statykę lub rosnących w zbyt dużym zwarciu. II etap projektu obejmuje wykonanie szaty roślinnej - nasadzenia form ozdobnych: drzew, krzewów, bylin i traw oraz założenie łąki kwietnej z rodzimych gatunków bylin (28 gatunków roślin dobranych odpowiednio do wymogów siedliska, w tym także gatunki rodzime), utworzenie alejek i montaż małej architektury.
  3. Rewitalizacja terenu zielonego obok budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”w Wiśle - I etap projektu rewitalizacji zakłada przede wszystkim usunięcie drzew stwarzających zagrożenie z uwagi na swój niewłaściwy stan zdrowotno – sanitarny, naruszoną statykę, rosnących w zbyt dużym zwarciu i kolidujących z istniejącą linią napowietrzną. II etap projektu obejmuje wykonanie szaty roślinnej - nasadzenia form ozdobnych: drzew, krzewów, bylin i traw. Zakłada się zastosowanie 15 gatunków roślin dobranych odpowiednio do wymogów siedliska, w tym także gatunki rodzime. Na terenie inwestycji powstaną alejki parkowe, mała fontanna oraz zostanie zamontowana mała architektura.

 

Przedsięwzięcie o wartości 2 185 869,54 PLN sfinansowane będzie z 2 źródeł: z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 1 039 450,28 PLN co stanowi 47,55% całości kosztów inwestycyjnych (85,00% kosztów kwalifikowalnych) oraz ze środków własnych – 1 886 578,68 PLN – 52,45% całości kosztów inwestycyjnych.

 

Termin zakończenia realizacji projektu – 30.06.2019 r.

 

W związku z realizacją przedmiotowego projektu, który jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

  1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres POIS@mir.gov.pl

lub

  1. skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie:

www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3