Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

  

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Ustroń i Gminą Brenna, uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Przedmiotem projektu jest poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie trzech partnerskich gmina, a także wykonania na terenie Gminy Brenna fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej o nr 604, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko – Biała – Cieszyn. Łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych wnioskiem o dofinansowanie wyniesie ok. 14,94 km, z kolei całkowita długość korytarza rowerowego wyniesie ok. 18,5 km. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana infrastruktura turystyczna (MOR) oraz infrastruktura towarzysząca (stojaki na rowery, zadaszenie, siedziska, stół, kosz na odpadki, tablice informacyjne). Część projektu realizowana w Wiśle obejmuje odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej biegnącej
w granicach miasta, tj. od połączenia z Ustroniem do skrzyżowania trasy z ul. Wodną, prowadzącą do centrum przesiadkowego (ok. 3,235 km). W Wiśle zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 21 lipca 2020 r. Gmina Wisła zawarła umowę z firmą Eurovia Polska S.A., która będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 2.473.372,56 PLN.

Podstawowym celem projektu jest rozwój systemu tras rowerowych na obszarze Beskidu Śląskiego. Projekt przyczyni się również do:

  • zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,
  • zwiększenie walorów turystycznych miejscowości poprzez utworzenie spójnych korytarzy tras rowerowych,
  • niższej emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ruchu rowerowego, poprzez wytyczenie komunikacyjnych szlaków rowerowych i ich separacja od ruchu samochodowego.

 

Wartość całkowita                          11 355 240,83 zł               
Koszty kwalifikowane                     10 335 854,27 zł               
Dofinansowanie ogółem                   8 928 024,29 zł  
Dofinansowanie UE                         8 785 476,13 zł
Termin realizacji              2020-09-01 – 2023-12-15 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3