Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt polega na rozwoju i modernizacji wiślańskiej trasy turystycznej Cieńków – Barania Góra, stanowiącej ważną infrastrukturę aktywnych form turystyki w Mieście Wisła. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego oraz znacząco poprawiło warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz narciarstwa biegowego na terenie Wisły. Projektowana trasa turystyczna stanowi część trasy biegnącej od Cieńkowa w kierunku Baraniej Góry.

W ramach projektu trasa została wyremontowana na odcinku 3.800 m poprzez wyrównanie większych nierówności na całej długości, uzupełnienie ubytków oraz uzupełnienie zniszczonych płyt ażurowych. Przy wyremontowanej trasie stanęły dwa punkty odpoczynkowe, huśtawki dla dzieci oraz tablice tematyczne i tablice oznakowania trasy. W ramach projektu został również wydany folder z mapką oraz stanęły dwie tablice informacyjne. Po zakończeniu inwestycji w ramach kosztów niekwalifikowalnych zorganizowano imprezę otwierającą wyremontowany szlak.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest „zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wisły poprzez rozwój aktywnych form wypoczynku”, co zgodne jest z Priorytetem III. Turystyka, Działaniem 3.2. Infrastruktura około turystyczna oraz poddziałaniem 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Montaż finansowy projektu
Całkowita wartość projektu (PLN): 568 668,87
Koszty kwalifikowalne (PLN): 311 989,70
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 265 191,24

logotypy projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3