Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Opis projektu:

 1. Typ projektu: pozakonkursowy (zadanie realizowane w ramach indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego")
 2. Okres realizacji: marzec 2007 r. - wrzesień 2011 r.
 3. Cel projektu: stworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, służących turystyce aktywnej, kulturalnej i rodzinnej. Realizacja projektu będzie miała szerokie pozytywne oddziaływanie: dzięki zrealizowaniu inwestycji można oczekiwać wzrostu natężenia ruchu turystycznego, poprawy stopnia satysfakcji turystów z pobytu na terenie Wisły, wzrostu przychodów mieszkańców miasta z turystyki, rozwoju nowych form spędzania czasu wolnego na terenie Beskidu Śląskiego (narciarstwo biegowe, kolarstwo górskie). Rozbudowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przyczyni się również do poprawy stanu zdrowia samych mieszkańców Wisły oraz promocji zdrowego stylu życia. Dzięki poprawie warunków organizacji imprez w wiślańskim amfiteatrze nastąpi wzrost poziomu uczestnictwa turystów w życiu kulturalnym.

Historia projektu:

 1. Przygotowanie projektu: listopad 2006 - wrzesień 2008 r.
 2. Złożenie wniosku aplikacyjnego: 30 wrzesień 2008 r.
 3. Zatwierdzenie projektu do dofinansowania: 10 marzec 2009 r.
 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 4 czerwiec 2009 r.

Przedmiot projektu:

Projekt obejmuje zadania:

 1. Remont pasażu spacerowego w Centrum;
 2. Remont trasy turystycznej w Malince;
 3. Remont trasy turystycznej Czarne - Malinka;
 4. Remont trasy turystycznej wzdłuż rzeki Wisły;
 5. Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza;
 6. Poprawa zagospodarowania otoczenia amfiteatru w Centrum (Park Kopczyńskiego, Bulwar Księżycowy) ;
 7. Poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego "Jonidło".

W ramach projektu wykonano:

 1. Remont pasażu spacerowego w Centrum (2008 r.);
 2. Remont trasy turystycznej w Malince (2008 r.);
 3. Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza (2009 r.),
 4. Poprawa zagospodarowania otoczenia amfiteatru w Centrum: Bulwar Księżycowy (2009 r.),
 5. Remont trasy turystycznej Czarne - Malinka (2010 r.),
 6. Remont trasy turystycznej wzdłuż rzeki Wisły (2010 r.).

Dnia 5 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego amfiteatru, który otrzymał imię honorowego obywatela Miasta Wisły - Stanisława Hadyny, kompozytora i założyciela Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk". W 2011 r. dokończono poprawę zagospodarowania otoczenia amfiteatru w Centrum tj. Park Kopczyńskiego i zrealizowana poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego "Jonidło". Całkowity koszt: 11.079.391,70 PLN:

 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (74,84% wydatków kwalifikowalnych): 8.203.478,29 PLN,
 • Wkład własny Gminy Wisła wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi: 2.875.913,41 PLN


 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3