Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Informacja na temat projektu termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację dwóch budynków należących do Urzędu Miejskiego w Wiśle - Urząd Miasta oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jawornik.
Zakres rzeczowy projektu dla budynku UM: termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie, izolacja dachu, wymiana więźby oraz wymiana instalacji c.o, montaż pompy ciepła.
Zakres rzeczowy projektu dla budynku OSP Jawornik: termomodernizacja poprzez wymianę stolarki oraz ocieplenie, wymianę instalacji c.o, montaż pompy ciepła.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie ilości gazów pochodzących z procesu spalania do atmosfery.

Projekt realizuje cztery wskaźniki produktu:
1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 2189.15 m2,
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 220.48 tony równoważnika CO2,
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.,
4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2szt.,
5. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

Wartość całkowita projektu: 2 384 059,06 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 126 586,30 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 807 598,36 PLN
Okres realizacji – od 2020-06-01 do 2021-12-31

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3