Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 5. Rozwój usług społecznych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła o 55 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania oraz działalność Klubu Seniora, a także zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie od 01.07.2021- 31.12.2022.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

  1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
  2. Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania
  3. Klub Seniora,
  4. Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych.

Rezultaty projektu:

  1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 42 (6 opiekunek, 1 asystent osoby niepełnosprawnej, 35 miejsc w Klubie Seniora).
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi: 55 osób.

Termin realizacji              2021-07-01 - 2022-12-31

Wartość całkowita          1 366 872,00 zł

Koszty kwalifikowane   1 366 872,00 zł

Dofinansowanie              1 271 190,96 zł (93,00%) 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3