Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Pragnę poinformować, iż w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz.19), z dniem 1 lipca 2017 roku wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów.

Zgodnie z ww. dokumentem od dnia 1 stycznia 2018 roku tekstylia (w tym: obuwie, odzież) stanowią odpad komunalny zmieszany i należy umieszczać je w pojemniku wraz z odpadami zmieszanymi.

Ponadto informuję, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się raz w roku – w miesiącu listopadzie zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na rok 2020.

Przypominam również, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady segregowane odbierane są za okazaniem karty z numerem ewidencyjnym posesji. W PSZOK-u nie przyjmuje się żadnych odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020:
- do dnia 5 lutego za styczeń, luty, marzec;
- do dnia 5 maja za kwiecień, maj, czerwiec;
- do dnia 5 sierpnia za lipiec, sierpień, wrzesień;
- do dnia 5 listopada za październik, listopad, grudzień.

Płatności należy dokonywać w Kasie Urzędu lub poprzez zlecenie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego, który pozostaje bez zmian. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska, pokój 102, tel. (33) 851 38 86. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3