Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt realizowany w partnerskie z czeską gminą Jabłonków. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i odwiedzalności pogranicza i w konsekwencji pobudzenie ruchu turystycznego w Euroregionie Śląsk Cieszyński poprzez budowę infrastruktury udostępniającej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy oraz kulturowy. W ramach projektu powstaną:

  1. atrakcyjna przyrodnicza ścieżka edukacyjna w jabłonkowskim Lasku Miejskim,
  2. edukacyjna ścieżka pieszo-rowerowa w dolinie Czarnego.

Obie ścieżki nawiązują do sieci transgranicznych szlaków pieszo-rowerowych.

Termin realizacji: do 15 grudnia 2018 roku

Montaż finansowy projektu:

Koszty całkowite 67 735,52 Euro

Wkład EFRR 30 000,00 Euro

Wkład budżetu państwa 1 764,70 Euro

Wkład własny 35 970,82 Euro

Logotypy 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3