Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest kompleksowa modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej Miasta Wisły, co przyczynić się ma do poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w mieście. Projekt obejmuje prace na terenie Parku Kopczyńskiego (centrum miasta) oraz terenu rekreacyjnego Jonidło.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Parku Kopczyńskiego powstały ścieżka zdrowia, trasa biegowa (rolkowa) oraz zrewitalizowano istniejącego boiska zielonego. Na obszarze „Jonidła” powstały zaś następujące obiekty rekreacyjno-sportowe: dwie trasy biegowe - mała wokół boiska oraz duża od boiska do oczka wodnego i ścianka do piłki nożnej.

Bezpośrednim celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w Wiśle. Cel ten jest zgodny z celem działania 9.3. „Lokalna infrastruktura sportowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Szczególnie ważna dla osiągnięcia celu będzie realizacja przedsięwzięcia, w zakresie prowadzącym do poprawy jakości istniejących lokalnych terenów o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Ma to zostać osiągnięte poprzez kompleksową modernizację i rozbudowę Parku Kopczyńskiego oraz kompleksu rekreacyjnego „Jonidło” na cele rekreacyjno-sportowe tj. wykonanie prac, w wyniku których powstaną wyżej wymienione elementy. Obiekty te będą dostępne dla wszystkich mieszkańców regionu.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Wisły i okolic, co zgodne jest z celem głównym Priorytetu IX (Zdrowie i rekreacja) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a jednocześnie wynika ze skutków problemu kluczowego, jakim jest niewystarczająca infrastruktura sportowa i rekreacyjna w stosunku do potrzeb występujących w Wiśle i okolicznych miejscowościach.

Montaż finansowy projektu
Całkowita wartość projektu (PLN): 2 194 881,11
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 874 803,22
Poziom dofinansowania (%): 81,35
Kwota dofinansowania (PLN): 1 525 152,41

logotypy projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3