Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Wisła funkcjonowała jako wieś do 1962 r. wtedy to przyznano jej prawa miejskie.

Plan rozwoju wsi jako miejscowości uzdrowiskowo – wypoczynkowej został opracowany w 1955 r.; w 1956 r. rozpoczęto prace nad zagospodarowaniem terenów parkowych od mostu na Pile do Oazy, a w latach 60 – tych przystąpiono do budowy domów wczasowych na południowych stokach Jarzębatej, Partecznika i Bukowej.
Rozwijała się komunikacja: w 1965 r. wybudowano drogę do Szczyrku przez Salmopol, w 1974 zelektryfikowano kolej; powstała sieć dróg prowadzących do najodleglejszych zakątków Wisły.
W 1945 r. reaktywowała swoją działalność szkoła hotelarska, powstaje liceum ogólnokształcące, funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 2 filie - na Równym i Stożku; wieś o tylu szkołach to niewątpliwie ewenement, chluba wszystkich wiślan. Od 1966 r. działa Społeczne Ognisko Muzyczne, a w 1993 r. nastąpiło otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia.
W 1961 r. oddano do użytku muszlę koncertową, w której trzy lata później (w 1964 r.) zainaugurowano Tydzień Kultury Beskidzkiej nawiązując tym samym do przedwojennego Święta Gór; w reaktywowaniu tego święta miał swój udział wiślanin Jerzy Drozd - twórca zespołu regionalnego, który przejął w 1950 r. Adam Niedoba. Dzięki staraniom Andrzeja Podżorskiego otwarto w 1964 r. Muzeum Beskidzkie. W 1992 r. zakończono prace przy enklawie starego budownictwa w Wiśle Centrum.
Pod koniec lat 60-tych podjęto bardzo istotne decyzje ze względu na rozwój miasta dotyczące budowy wodociągów, gazociągów, kanalizacji. W 1974 r. został oddany do użytku zbiornik retencyjny i wody pitnej w Czarnym. W latach 90-tych XX wieku rozbudowano i unowocześniono istniejącą oczyszczalnię ścieków; ze względu na ochronę środowiska naturalnego, tak istotnego dla miejscowości uzdrowiskowej, są nadal podejmowane inne inwestycje w tym zakresie.
W 1975 r. powstaje ośrodek sportowo – rekreacyjny w Jonidle. W tym samym czasie zaprowadzono w mieście nazwy ulic.
Dorobek mieszkańców Wisły był wielokrotnie wyróżniany np. w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Gospodarności” w edycji 1978/1979 Wisła zajęła I miejsce; w edycji 1988/89 została wicemistrzem gospodarowania w województwie bielskim; w 2001 r. otrzymała tytuł „Złotej Miejscowości” Radia Katowice.
W 1997 r. Rada Miasta Wisły podjęła uchwałę w sprawie przywrócenia Zameczkowi pierwotnego charakteru rezydencji Prezydentów RP; w roku 2003 rozpoczęto prace remontowo – konserwatorskie, a 3. marca 2005 r. nastąpiło oficjalne przejęcie rezydencji przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
28. października 2003 r. podpisano akt erekcyjny skoczni w Malince, swoje podpisy złożyli m.in. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz Adam Małysz. W 2004 r. rozpoczęto budowę na miejscu starej skoczni, która istniała od 1933 r.
Na zaproszenie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odwiedzili Wisłę: Prezydent Czech – Vaclav Klaus, Prezydent Słowacji – Ivan Gaszparovicz oraz Węgier – Lászlό Solyom. Spotkanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej odbyło się 30. września 2005 r. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3