Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Gmina Wisła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny. Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2022r. - 31.03.2023r. Koszt projektu to 96 012,50 a kwota dofinansowania z EFS to 81 610,62 zł.

Celem projektu jest wsparcie uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Wisła, poprzez zakup sprzętu ICT (laptopy, monitory multimedialne) -laptopów i monitorów multimedialnych, do wykorzystania na zajęciach z dodatkowej nauki języka polskiego dla tych uczniów oraz innych zajęciach, w których udział biorą uczniowie z Ukrainy (świetlicowe). Nowoczesny sprzęt It przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia. Placówki edukacyjne potrzebują najlepszych rozwiązań w zakresie nauczania, uczenia się, technologii i zarządzania, aby jak najlepiej realizować wyznaczone cele i zadania. ICT są niezwykle korzystne w procesie uczenia się i motywowania uczniów. Dzięki takim narzędziom jak animacje, filmy lub ćwiczenia multimedialne, uczniowie widzą, jak ich zainteresowanie wzrasta, co pociąga za sobą pozytywne skutki. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych może być nowym sposobem uczenia się w atrakcyjny, prosty i przyjemny sposób. Dzięki nowym technologiom komunikacja między uczniami a nauczycielami może być znacznie łatwiejsza.

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita – 96 012,50 zł

Kwota dofinansowania z EFS – 81 610,62 zł

Okres realizacji - od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023r.
 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3