Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Parku Kopczyńskiego zostały wykonano:
• Rewitalizacja akwenu z okresu międzywojennego wraz z przyległym otoczeniem
• Rewitalizacja Pomnika „Źródeł Wisły”
• Modernizacja boiska plażowego (wydatek niekwalifikowalny)
• Modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych i placu odpoczynkowego
• Budowa i wyposażenie nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych: - Skate park - Skałki wspinaczkowe - Pole do mini golfa
• Zakup stołów do ping – ponga
• Modernizacja i powiększenie palcu zabaw dla dzieci i młodzieży
• Utworzenie Zabytkowego Parku Przygód (miniatury charakterystycznych budowli miast położonych nad rzeką Wisła: Zamek Prezydenta RP w Wiśle, Wawel w Krakowie, Zamek w Sandomierzu, Zamek w Janowcu, Zamek w Kazimierzu Dolnym, Pałac w Puławach, Zamek Królewski w Warszawie, Katedra Św. Janów w Toruniu, Zamek w Świeciu, Żuraw w Gdańsku)
• Utworzenie stałej ekspozycji o rzece Wiśle (od źródeł do ujścia)
• Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
• Rozbudowa oświetlenia parkowego i monitoringu

Kluczowym celem projektu jest dynamizacja rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przestrzennego poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Kopczyńskiego i przywrócenie mu funkcji przestrzeni miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców miasta, okolicznych miejscowości oraz turystów i przyjezdnych. Cel ten jest zgodny z Priorytetem VI: Zrównoważony rozwój miast, celem szczegółowym VI.2: Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa, Działaniem 6.2.2: Rewitalizacja – „małe miasta”.

Długoterminowe korzyści, które niesie za sobą przedsięwzięcie:
- poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost dobrobytu mieszkańców,
- umacnianie tożsamości miejsca,
- poprawa wizerunku miasta,
- ożywienie terenów zdegradowanych,
- pobudzenie aktywności mieszkańców,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,
- powstanie nowych miejsc pracy,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Wisła,
- wzrost ruchu turystycznego,
- ograniczenie patologii społecznych czy podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc,
- wzrost spójności wewnątrzregionalnej.

Montaż finansowy
Całkowita wartość projektu (PLN): 4 961 626,19
Koszty kwalifikowalne (PLN): 4 444 797,97
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 3 778 078,27

logotypy projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3