Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt realizowany w ramach Osi 9. Włączenie społeczne, Działania 1. Aktywna integracja, Poddziałania 5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej wśród 50 osób biernych zawodowo (40K, 10M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w Wiśle, poprzez udział  tych osób w kompleksowym wsparciu od 01.02.2021 do 31.05.2022.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  1. Stworzenie Klubu Aktywnych (KA)
  2. Aktywizacja społeczna
  3. Aktywizacja społeczna - trening umiejętności społecznych, trening umiejętności ekonomicznych,
  4. Aktywizacja zdrowotna – konsultacje dietetyczne, zajęcia rehabilitacyjne,
  5. Wsparcie osób niepełnosprawnych,
  6. Aktywizacja edukacyjna,
  7. Aktywizacja zawodowa – staże.

 

Główne rezultaty projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 50
  2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 12
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 18.

Termin realizacji             2021-02-01 - 2022-05-31

Wartość całkowita          722 185,25 zł

Koszty kwalifikowane 722 185,25 zł

Dofinansowanie             613 857,46 zł (85,00%)

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3