Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

10 grudnia, podczas konferencji w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podsumowano projekt "Atrakcyjni razem - Wisła, Jabłonków". W spodkaniu udział wzięli przedstawiciele obu gmin.

Prowadząca konferencję podsumowującą Katarzyna Czyż-Kaźmierczak z Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle, pokazała na prezentacji działania zrealizowane w ramach projektu. Po prezentacji uczestnicy konferencji rywalizowali w krótkim quizie wiedzy o Wiśle i Jabłonkowie, by następnie udać się na poczęstunek. Finałem konferencji był study tour po Wiśle, w którym uczestniczyli goście z Jabłonkowa oraz przedstawiciele naszego miasta.

Projekt "Atrakcyjni razem - Wisła, Jabłonków" został zrealizowany w okresie maj-grudzień 2015, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund). Celami projektu były m.in.: współpraca polsko-czeska na płaszczyźnie turystyki, promocja walorów krajoznawczych obu miejscowości i promocja współpracy wyszehradzkiej. Koszt projektu wyniósł 12 214 euro, czyli 48 856 złotych. Wsparcie Funduszu Wyszehradzkiego wyniosło 9 000 euro, a wkład partnerów 880 euro (finansowy) i 2 334 euro (rzeczowy).

W ramach projektu podjęto następujące działania:
- opracowanie i wydruk 30 000 map turystycznych Wisły (23 000 w wersji polskiej i 7 000 w wersji czeskiej) - mapy zawierają plan centrum obu miast, a także opis atrakcji turystycznych, jakie można zobaczyć w obu miejscowościach;
- realizacja i emisja w telewizji TVS trzech felietonów o Wiśle i Jabłonkowie w programie "Familook" (4, 5, 6 listopada 2015);
- realizacja i emisja w telewizji TVS audycji "Meteo Podróże" o Wiśle i Jabłonkowie (11 grudnia 2015);
- artykuł o współpracy oraz baner reklamowy promujący projekt na głównej stronie portalu OX.PL;
- produkcja spotów reklamowych o Wiśle i Jabłonkowie w wersji 15-sekundowej, 30-sekundowej i 2-minutowej;
- zaprojektowanie i uszycie koszulek promocyjnych z logotypem Funduszu Wyszehradzkiego i nazwą projektu;
- zorganizowanie konferencji i study touru dla przedstawicieli branży turystycznej i lokalnych mediów z Czech i Polski.

Więcej o Funduszu Wyszehradzkim na stronie: www.visegradfund.org 

 

 

W marcu 2015r Urząd Miejski w Wiśle złożył wniosek do Funduszu Wyszehradzkiego w Grantach Standardowych w ramach współpracy transgranicznej, na wsparcie finansowe projektu pod nazwą „Atrakcyjni razem – Wisła Jabłonków.” Fundusz ocenił wniosek pozytywnie i przyznał Wiśle wsparcie w wysokości 9.000 euro.

Całkowity koszt zadania, łącznie z wkładem własnym partnerów to 12.214,00 euro.

Partnerzy projektu:
- Wisła
- Jablonkov

Projekt zakłada wzajemną współpracę polsko-czeską o tematyce turystycznej. Położone bardzo blisko siebie miejscowości przygraniczne tj. Wisła i Jabłonków mają różne walory, które są interesujące dla narodów Polski i Czech. Wzajemne informowanie siebie jak i mieszkańców całego regionu o istniejących atrakcjach, jak również zasugerowanie w jaki ciekawy sposób można je poznać i zwiedzić jest niesłychanie ważne dla wzajemnych stosunków międzynarodowych i wzmacniania poczucia więzi sąsiedzkich.

Dzięki wydawnictwom będzie można zaprezentować szerszej społeczności atrakcyjne miejsca po stronie polskiej i czeskiej w języku polskim i czeskim. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z partnerem, istotnym elementem jest kontynuacja tej współpracy i ciągła integralność środowiska.

W ramach projektu opracowane zostaną i wydrukowane mapy turystyczne w różnych wersjach językowych obszaru Wisły i Jabłonkowa z opisem atrakcji w ilości 27.500 szt..
Dodatkowo zorganizowane zostanie w Wiśle study-tour dla pracowników centrów informacji turystycznej i dziennikarzy z Polski i Czech oraz ich wzajemna integracja.
Projekt zakończy się wspólną konferencją prasową zorganizowaną w Wiśle, na której zaprezentowana zostanie wspólna działalność Wisły i Jabłonkowa oraz korzyści z niej płynące. Zwieńczeniem projektu będzie film promocyjny dotyczący współpracy transgranicznej.

W trakcie realizacji projektu podejmowane będą następujące działania promocyjne w okresie lipiec-listopad 2015r.:
- podstrona na stronie www.wisla.pl poświęcona współpracy wyszehradzkiej w ramach tego projektu, jak również oddzielny profil projektu na facebooku,
- bannery informujące o projekcie na stronie głównej www.wisla.pl i profilu miasta na facebooku.
- newslettery do bazy mailingowej miasta Wisła ok. 700 maili
- mailing do bazy dziennikarzy z Polski i Czech.

Oficjalna strona Funduszu Wyszehradzkiego: www.visegradfund.org 

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3